Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong (CINCO), nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

 Trải qua 10 năm hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái không ngừng phát triển lớn mạnh. Giai đoạn từ khi thành lập đến cuối năm 2008, Công ty triển khai đầu tư xây dựng toàn diện hệ thống cầu cảng, bến bãi, máy móc thiết bị hiện đại và đồng thời tuyển dụng, đào tạo CB-CNV, hoàn thiện bộ máy tổ chức, chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược phát triển lâu dài. Kể từ khi chính thức đưa dự án cầu cảng B7 vào kinh doanh khai thác đầu năm 2009, hiệu quả hoạt động về doanh thu và lợi nhuận của Công ty không ngừng nâng cao.

Tên Công Ty:

 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
 • Tên tiếng Anh: CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ liên lạc:

 • Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2,  Tp. HCM.
 • Địa chỉ văn phòng: 1B9 Đường 27, Khu phố 5, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM.
 •  Điện thoại : 08.3742.3499 - 08.3742.3501 - 08.3742.3502                 
 •  Fax : 08.3742.3500             
 •  E-mail : catlaiportjsc@gmail.com
 • Website : www.catlaiport.com.vn

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

 • Dịch vụ kiểm đếm và xếp dỡ hàng hóa. 
 • Khai thác các dich vụ cảng biển

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 • Dịch vụ cảng biển, kho bãi
 • Dịch vụ bốc xếp, lưu giữ và giao nhận hàng hóa, cho thuê Container
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

NĂNG LỰC

 • Năng lực thiết kế: Tiếp nhận tàu 30.000 DWT đối với cầu tàu B7 và 2.200 DWT đối với bến xà lan.
 • Tổng diện tích: 16,94 ha
 •  Bãi container: 6,24 ha
 •  Cầu tàu: 01 bến – chiều dài 216 m
 •  Bến sà lan: 01 bến – chiều dài 16 m

TRANG THIẾT BỊ

 • 02 cẩu bờ K.E
 • 01 cẩu bờ Kocks
 •  01cẩu bờ Liebhherr
 •  02 cẩu khung RTG 6+1
 • 30 xe đầu kéo vòng ngoài

HÌNH ẢNH