Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • 15/03

  Lễ kỷ niệm 30 ngày truyền thống Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn (15/03/1989 - 15/03/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

  17/12

  Lễ đón Teu thứ năm triệu thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái

 • 13/05

  TCT TCSG khai trương cảng nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng

 • 10/04

  TCTT công bố đón tàu 160.000 DWT

 • 06/12

  Khai trương Tân Cảng Cái Cui

  04/01

  Thành lập C.ty CP Nhiên Liệu Tân Cảng

  01/01

  Triển khai EPORT

 • 13/11

  TCT TCSG khai trương cảng Tân Cảng Thốt Nốt

 • 15/12

  Công ty CP Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước đón chuyến tàu đầu tiên

 • 30/12

  Ký hợp đồng khai thác Cảng Container Quốc Tế Cái Mép

  24/09

  Thành lập Công ty Tiếp Vận SITC Tân Cảng

  16/07

  Thành lập SNP Logistics và Cty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng

 • 17/03

  Thành lập Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng

 • 24/06

  Thành lập Công ty CP Tân Cảng – 189 (Hải Phòng)

  16/09

  Thành lập Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC

  01/11

  Thành lập Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

 • 09/02

  Chuyển đổi thành Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

  16/03

  Thành lập Công ty CP Tân Cảng – Miền Trung (Quy Nhơn)

  01/04

  Thành lập Công ty CP Tân Cảng – Cypress

  06/04

  Thành lập Công ty CP Tân Cảng – Hiệp Phước

  21/04

  Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Lai dắt Tân Cảng – Cái Mép (TCTS)

  29/11

  Công ty CP Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng

 • 19/01

  Thành lập Công ty CP Tân Cảng – 128 (Hải Phòng)

  04/09

  Thành lập Công ty CP Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT)

  04/10

  Thành lập Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai

  13/12

  Thành lập Công ty CP Kho vận Tân Cảng (trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Kho bãi Tân Cảng và Xí nghiệp Kho bãi Cát Lái)

  24/12

  Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng chính thức niêm yết 17 triệu cổ phiếu (mã chứng khoán “TCL”) trên sàn HOSE

 • 12/03

  Thành lập Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

  02/05

  Thành lập Công ty CP Địa ốc Tân Cảng

  06/05

  Thành lập Công ty CP Tân Cảng – 128 (Hải Phòng)

  22/06

  Triển khai chương trình Quản lý Khai thác cảng theo thời gian thực TOPX tại cảng Tân Cảng – Cát Lái

  15/10

  Thành lập Công ty CP Xây dựng Tân Cảng số Một

  01/11

  Thành lập Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng

 • 02/02

  Chuyển đổi Xí nghiệp Xây dựng Công trình Tân Cảng thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng

  14/03

  Thành lập Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL)

  07/08

  Thành lập Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình

  27/08

  Thành lập Công ty CP cảng Cát Lái

  14/10

  Thành lập Công ty CP Cảng Container Tân Cảng – Cái Mép (TCCT)

  19/11

  Thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một

 • 12/12

  Chuyển đổi thành mô hình Công ty mẹ – Công ty con

 • 02/02

  Thành lập Xí nghiệp Xây dựng Công trình Tân Cảng

  21/12

  Thành lập Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng – Sóng Thần

 • 12/02

  Công ty Tân Cảng Sài Gòn bắt đầu làm hàng container tại cảng Tân Cảng

 • 15/03

  Công ty Tân Cảng Sài Gòn thành lập theo quyết định số 352 TTG của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Quân chủng Hải Quân – Bộ Quốc phòng