Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • Thương hiệu Quốc gia (2020)

  TCIT đạt Cảng Xanh của APSN (2020)

  SNP - Top 100 Doanh nghiệp Bền vững 2020

 • Huân chương Lao động hạng Nhất

 • Thương hiệu Quốc gia (2018)

 • Cảng xanh (APSN Green Port)

 • Thương hiệu quốc gia 2016

 • Huân chương độc lập hạng ba 2014

  Thương hiệu quốc gia 2014

 • Thương hiệu quốc gia 2012

 • Cờ thưởng thi đua của Thủ Tướng chính Phủ 2011

  Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 2011)

 • Cờ thưởng thi đua của Thủ Tướng chính Phủ 2010

  Thương hiệu quốc gia 2010

 • Cúp vàng “Doanh nghiệp phát triển bền vững” (2009)

  Top 100 doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009 do VCCI bình chọn

 • Huân chương lao động hạng Nhất (2008)

 • Cúp vàng “Thương hiệu và nhãn hiệu” (2007)

 • Top 100 doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2006 do VCCI bình chọn

 • Huân chương lao động hạng Ba (2005)

 • Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2004)

 • Cờ thưởng thi đua của Thủ Tướng chính Phủ 2003

 • Huân chương chiến công hạng Ba (1995,2000)

 • Huân chương lao động hạng Nhì (1999)