Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HƯỚNG DẪN VỀ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (Theo kế hoạch 4098/KH-TCHQ)
Tài liệu tập huấn "Hệ Thống giám sát Hải Quan tự động"


  • Giới thiệu những nội dung về Giám sát Hải quan tại đây
  • Brochure “Đề án giám sát, quản lý hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không” Trang 1 và  Trang 2
  • Giới thiệu VASSCM tại đây
  • Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại đây
  • Hướng dẫn nhập số định danh trực tuyến tại đây


                                       Nếu cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ:

                                     Cục Công nghệ thông tin - Lê Đức Thành 0912.629.487
                                     Cục Giám sát Quản lý -Âu Anh Tuấn 0904.129.980
                                     Phòng Giám sát Quản lý - Nguyễn Thanh Long 0903.620.399
                                     Phòng Công Nghệ Thông tin - Nguyễn Minh Quang 0934.128.179