Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY SỐ ĐỊNH DANH HÀNG HÓA (SỐ QUẢN LÝ HÀNG HÓA)

    1. Hướng dẫn lấy số định danh trên trang Dịch vụ công trực tuyến.docx
    2. Quy trình khai báo cấp số định danh cho hàng hóa XNK.doc
    3. Hướng dẫn nhập số định danh hàng hóa.doc


HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ TỜ KHAI HẢI QUAN TRÊN HỆ THỐNG EPORT

     1. Tài liệu dành cho hãng tàu.zip

     2. Tài liệu dành cho khách hàng 28.08.2018.zip
         -  Hướng dẫn thủ tục giao nhận container 27.08.2018.pdf
         -  Hướng dẫn đối chiếu thông quan trên eport.doc

     3. Video hướng dẫn khai báo theo thông tư 39 trên Eport
         - Khai báo số quản lý hàng hóa cho container hàng xuất (tại đây)
         - Khai báo tờ khai container hàng xuất và đối chiếu thông quan (tại đây)
         - Khai báo tờ khai và đối chiếu thông quan container hàng nhập (tại đây)


Tài liệu tập huấn "Hệ Thống giám sát Hải Quan tự động"
  •   Giới thiệu những nội dung về Giám sát Hải quan tại đây
  •   Brochure “Đề án giám sát, quản lý hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không” Trang 1 và  Trang 2
  •   Giới thiệu VASSCM tại đây
  •   Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại đây
  •   Hướng dẫn nhập số định danh trực tuyến tại đây

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ:
- Tổng đài CSKH: 1800.1188 (24/7 - miễn cước)
- Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn