Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HƯỚNG DẪN VỀ EDO (Lệnh giao hàng điện tử):

Các thông tin hướng dẫn liên quan đến EDO (Lệnh giao hàng điện tử) hiện đang được áp dụng cho hãng tàu Maersk / MCC

 • Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán online qua E-port dành cho doanh nghiệp (KHKD. Mau dang ky dich vu Eport 21.08.2018 SNP Doanh nghiệp.doc). Anh/ chị vui lòng tải mẫu đăng ký sử dụng thanh toán online qua Eport, điền thông tin, ký tên đóng dấu và gửi bản scan màu hoặc ảnh chụp cho địa chỉ: Đội Phát Hành Chứng Từ: eport.phct@saigonnewport.com.vn / ĐT: 028.7307.3979 - Ext 1985/1905  / Hotline 1800.1188
 • Video hướng dẫn khai báo hàng nhập giao thẳng có sử dụng EDO tại đây
 • Video hướng dẫn khai báo trả rỗng từ cont hàng nhập trước đó dùng EDO tại đây
 • Video hướng dẫn thực hiện tách lô từ Master Bill tại đây
 • Hướng dẫn đăng ký nhận container bằng lệnh giao hàng điện tử EDO (ePortHuongdandangkynhancontainerEDO.pdf)
 • FAQs - Những câu hỏi thường gặp (Maersk.FAQ.EDO.at.Cat.Lai 08.2018.xls)

                                         Nếu cần thêm thông tin về dịch vụ thanh toán online, Quý khách vui lòng liên hệ:
                                                                 Tổ hỗ trợ Eport: tct.eport@saigonnewport.com.vn
                                                                 IT Support: support.it@saigonnewport.com.vn
                                                                 TTCSKH: 1800 1188 / Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn