Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN EPORT

            DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

           
Quý khách hàng tải mẫu đăng ký sử dụng khai báo và thanh toán online qua Eport theo mẫu, điền thông tin, ký tên đóng dấu và gửi bản scan màu hoặc ảnh chụp cho Đội Phát Hành Chứng Từ qua địa chỉ: eport.phct@saigonnewport.com.vn​ / ĐT: 028.7307.3979 - Ext: 3068 (Mr. Lân)
    =>   Tải mẫu đăng ký 
sử dụng dịch vụ thanh toán online qua E-port dành cho doanh nghiệp theo link dưới
            (KHKD. Mau dang ky dich vu Eport 21.08.2018 SNP Doanh nghiệp.doc

            DÀNH CHO HÃNG TÀU
           
Quý Hãng tàu, Đại lý hãng tàu điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký Eport , ký tên, đóng dấu tròn giáp lai trên 2 trang của bản đăng ký  và gửi email đến các địa chỉ sau: eport.phct@saigonnewport.com.vn ; dkn.phct@saigonnewport.com.vn ; lannm@saigonnewport.com.vn; linhnth@saigonnewport.com.vn kèm dòng xác nhận sẽ thanh toán và chịu mọi trách nhiệm các khoản phí xếp dỡ đăng ký trên Eport với SNP. ĐT: 028.73073979 – Ext: 3121 (Ms Hải Linh)/ 3068 (Mr Lân)
    =>   Tải mẫu đăng ký tài khoản Đăng ký nợ theo link dưới

            (KHKD. Mau EPort SNP AGENT.doc)

2. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO EPORT 

             DÀNH CHO KHÁCH HÀNG


             DÀNH CHO HÃNG TÀU


3. VIDEO HƯỚNG DẪN

             DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

  • Video hướng dẫn khai báo hàng nhập giao thẳng có sử dụng EDO --> tại đây
  • Video hướng dẫn khai báo trả rỗng từ cont hàng nhập trước đó dùng EDO --> tại đây
  • Video hướng dẫn thực hiện tách lô từ Master Bill --> tại đây
  • Video hướng dẫn cách đăng ký "Đơn vị vận tải" trong Eport --> tại đây (cập nhật 07/11/2018)
  • Video hướng dẫn cách "Khai báo xe nhận container" --> tại đây (cập nhật 07/11/2018)
  • Video hướng dẫn cách "Khai báo phương tiện vận tải trong Eport --> tại đây (cập nhật 07/11/2018)


             DÀNH CHO HÃNG TÀU


Nếu cần thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ các thông tin liên quan đến EPORT, quý khách vui lòng liên hệ:

  • Tổ hỗ trợ Eport: tct.eport@saigonnewport.com.vn
  • Tổng đài TTCSKH (24/7 - miễn cước): 1800 1188 / Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn