Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HƯỚNG DẪN VỀ EDO (Lệnh giao hàng điện tử):

Các thông tin hướng dẫn liên quan đến EDO (Lệnh giao hàng điện tử) hiện đang được áp dụng cho hãng tàu Maersk / MCC

                                           Nếu cần thêm thông tin về dịch vụ thanh toán online, Quý khách vui lòng liên hệ:
                                                                   Tổ hỗ trợ Eport: tct.eport@saigonnewport.com.vn
                                                                   IT Support: support.it@saigonnewport.com.vn
                                                                   TTCSKH: 1800 1188 / Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn