Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • File giới thiệu thủ tục khai báo & thanh toán E-port cho hàng nhập, giao nhận container rỗng 09.11.2017 (20170801-MKT-SNP Presentation_V1)
 • File giới thiệu tại Hội thảo Giới thiệu Eport, App điện thoại, thẻ đồng thương hiệu SNP-MB (Hoi nghi SNP MB 08112017.pdf)
 • Các video hướng dẫn cách khai báo và thanh toán E-port:
  • Hàng nhập giao thẳng có sử dụng eDO tại đây
  • Hàng nhập giao thẳng không sử dụng eDO tại đây
  • Cấp rỗng thường tại đây
  • Cấp rỗng chỉ định số tại đây
  • Thực hiện tách lô từ Master Bill tại đây
  • Hàng xuất hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Hàng nguy hiểm hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Hàng OOG và In-gauge hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Hàng lạnh cài nhiệt độ & không cài nhiệt độ hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Trả rỗng từ cont hàng nhập trước đó dùng e-DO tại đây
  • Mô tả thanh toán qua thẻ ATM và tài khoản doanh nghiệp tại đây 

 

Anh/Chị vui lòng tải mẫu đăng ký sử dụng thanh toán online qua E-Port, điền thông tin, ký tên đóng dấu và gửi bản scan hoặc ảnh chụp cho địa chỉ dưới đây:
 • Đội Phát hành Chứng Từ: eport.phct@saigonnewport.com.vn
 • ĐT: 028.7307.3979 - Ext 1833

Nếu cần thêm thông tin về dịch vụ thanh toán online, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Tổ hỗ trợ Eport: tct.eport@saigonnewport.com.vn
 • TTCSKH: 18001188 (ttcskh@saigonnewport.com.vn)