Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TC CÁT LÁI - hiệu lực từ 01/01/2018

(Ban hành kèm QĐ 2331/QĐ-TCT ngày 01/12/2017, hiệu lực thực hiện từ 01/01/2018)

1 QUYẾT ĐỊNH 22331/QĐ-TCT NGÀY 01/12/2017
 1. QUYẾT ĐỊNH PL01 CỦA BIỂU GIÁ 2331 (Hiệu lực từ 01/7/2018)07/06/2018
15/05/2018
2 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER TẠI CẢNG TC CÁT LÁI
 1. 2331-PHỤ LỤC 01 - BẢNG GIÁ DV TẠI TC CÁT LÁI (Hiệu lực từ 01/7/2018)07/06/2018
 2. 2017_SNP 2331 - Service charges at Cat Lai from 01 Jan 201821/09/2018
 3. 989 - Appendix 01-Surcharges to Tariff 233121/09/2018
 4. 2377-QD-TCT- quyết định vv ban hành PL02 của biểu giá dịch vụ cảng TCCL14/01/2019
 5. 2377-QĐ-TCT- Decision to issue Appendix 02 to Tariff 233114/01/2019
 6. 2378-TCT-KHKD-các chính sách điều chỉnh từ 01-04-201927/02/2019
21/09/2018
2 Nội dung Ngày cập nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

1 QUY ĐỊNH CHUNG
 1. QUY DINH CHUNG25/05/2018
09/11/2017
2 KHO CÁT LÁI
 1. KHO CFS 201825/05/2018
 2. KVTC THONG BAO DIEU CHINH CHINH SACH LUU KHO HANG NHAP CFS CAT LAI - AP DUNG 01.01.201908/01/2019
 3. BẢNG GIÁ ĐỐI NỘI 201825/05/2018
 4. BAO GIA KHO NGOAI QUAN 201825/05/2018
 5. BAO GIA KHO CFS 2018-IMO25/05/2018
09/11/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG HÓA TỔNG HỢP25/05/2018
09/11/2017
4 ĐƠN GIÁ HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI 09/11/2017
5 CƯỚC LƯU BÃI 09/11/2017
6 TÂN CẢNG HIỆP LỰC
 1. TCHL-BIỂU GIA DỊCH VỤ09/11/2017
 2. THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ DV 201709/11/2017
09/11/2017
7 DEPOT TÂN CẢNG – SUỐI TIÊN 28/12/2017
3 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TÂN CẢNG – HIỆP PHƯỚC

(Ban hành kèm QĐ 14/QĐ-TCHP-KD 15/01/2015, hiệu lực thực hiện từ 15/01/2015)

1 QUY ĐỊNH CHUNG 09/11/2017
2 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG TỔNG HỢP 09/11/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. Cước xếp dỡ container09/11/2017
 2. THÔNG BÁO 165_ BẢNG GIÁ ĐÓNG RÚT CONT TẠI TCHP 201709/11/2017
 3. Cước phục vụ container lạnh09/11/2017
09/11/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP LƯU BÃI 09/11/2017
5 CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁC 09/11/2017
6 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG NỘI ĐỊA 09/11/2017
7 CLOSING TIME VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 09/11/2017
8 Chính sách cảng TC Hiệp Phước 2018 11/01/2018