Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ điện thoại các đơn vị tại Cát Lái

TỔNG ĐÀI: 028.7307.3979

# Tên đơn vị Người phụ trách/công việc Điện thoại Email
1 Trực ban sản xuất Lịch tàu, giải phóng tàu, tình hình sản xuất, bảo lãnh hãng tàu, sự cố phát sinh 1902 operation.snp@saigonnewport.com.vn
2 Đội Quản lý Giao nhận cổng Giải quyết phát sinh liên quan giao nhận cổng 1907 qlgnc@saigonnewport.com.vn
3 Khu bãi lạnh Các dịch vụ liên quan đến cont lạnh 
Tổ điện lạnh
1916 
1531
reefer@saigonnewport.com.vn 
reeferpower@saigonnewport.com.vn
4 Terminal A Điều độ hiện trường 
Trực ban tàu
1888
1908
terminal-cla@saigonnewport.com.vn
5 Terminal B Điều độ hiện trường 
Trực ban tàu
1577
1909
terminal-clb@saigonnewport.com.vn
6 Terminal C Điều độ hiện trường 
Trực ban tàu
Đăng ký kiểm hóa- Soi Tại Ter C
1577
1909
terminal-clb@saigonnewport.com.vn
7 Đăng ký sổ tàu 1904/ 1987 dktx@saigonnewport.com.vn
8 Đội Quản lý tổng hợp 1910 doc@saigonnewport.com.vn
9 Chuyển bãi kiểm hóa Đăng ký kiểm hóa – máy soi hàng khô 1906 cbkh.cl@saigonnewport.com.vn
10 Quản lý Điều hành Dịch vụ Rỗng và M&R 3018/ 3019 empty@saigonnnewport.com.vn
1 TRUNG TÂM SNP LOGISTICS 1828/ 1829
1830/ 1831
2 Điều hành vận tải 1836 transportation.snp@saigonnewport.com.vn
1 Kiểm tra giao dịch thanh toán & hóa đơn Eport tại Site TC Cát Lái Phòng A.200 Ext: 1833 eport.phct@saigonnewport.com.vn
2 Email cấp tài khoản Eport Phòng A.200 Ext: 3068, 3121 eport.phct@saigonnewport.com.vn
3 Cập nhật thông tin MST doanh nghiệp & Hóa đơn phát sinh tại quầy Ext: 3123 eport.phct@saigonnewport.com.vn
4 Cập nhật thông tin MST & Hỗ trợ phát sinh tại quầy chứng từ Ext: 1905 eport.phct@saigonnewport.com.vnphct@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban cảng vụ 3045 cangvu@saigonnewport.com.vn
1 Đóng rút hàng Bến sà lan 125 1936 donggao.gnvt@saigonnewport.com.vn
1 Khu đóng rút hàng khô 2658 donghangbai-cl@saigonnewport.com.vn
2 Nhà chờ kiểm hóa 2708
3 Kho 2 Hàng nhập và nội địa 2647 - 2648 - 2649 kho2.kbcl@saigonnewport.com.vn
4 Kho 3 Hàng nhập và nội địa 2650 - 2651 - 2652 kho3.kbcl@saigonnewport.com.vn
5 Kho 5 Hàng Xuất 2653 - 2654 - 2655 kho5.kvtc@saigonnewport.com.vn
6 Cảng mở 1863 Freeport@saigonnewport.com.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CẢNG TC HIỆP PHƯỚC

TỔNG ĐÀI:  (028) 3780.0094
Email:  tchp@saigonnewport.com.vn
Hotline: 0963.738.748 / 028.3780.0094 ext 2053

# Người phụ trách/công việc ChucDanh Điện thoại SoNoiBo Fax Email
1 Lê Thanh Bình Trưởng Phòng 0908.396.606 2059 binhlt@saigonnewport.com.vn
2 Trần Thị Xuân Thu Phó Trưởng Phòng 0908.507.766 2060 thuttx@saigonnewport.com.vn
3 Lê Văn Quyền Phó Trưởng Phòng 0933.857.758 1938 quyenlv@saigonnewport.com.vn
4 Bố Trí Cầu Bến berthing.tchp@saigonnewport.com.vn
5 Đội Kế Hoạch Điều Hành 0963.738.748 2053 3780.0926 terminal.tchp@saigonnewport.com.vn
6 Planner 0917.563.573 2061 planner.tchp@saigonnewport.com.vn
7 KH - ĐH Tàu/ Bãi 2062 operation.tchp@saigonnewport.com.vn
8 Đội Điều Độ Hiện Trường 0901.323.259 2076 ops.tchp@saigonnewport.com.vn
9 Điều Độ Bãi 2074 MnR.tchp@saigonnewport.com.vn
10 M & R 2074 MnR.tchp@saigonnewport.com.vn
11 Điều Độ Tàu 2058
12 Cổng 2054 gate.tchp@saigonnewport.com.vn
13 Quản Lý Tổng Hợp 2057 doc.tchp@saigonnewport.com.vn;
dcsl.tchp@saigonnewport.com.vn
1 Phạm Ngọc Tuấn Trưởng Phòng 0909.944.706 2023 tuanpn@saigonnewport.com.vn
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Trưởng Phòng 0968.669.999 2025 hangntt1@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ 2056 phct.tchp@saigonnewport.com.vn
4 ​​Thanh Lý Hải Quan 2056 tlhq.tchp@saigonnewport.com.vn
5 Sales sales.tchp@saigonnewport.com.vn
1 Phòng Kỹ Thuật Cơ Giới 6275.0656 2013
1 Quân Sự Bảo Vệ 3780.1435 2036/ 2037
1 Hotline Tiếp Vận Hiệp Phước 0989.279.159 tiepvan.tchp@saigonnewport.com.vn

Danh bạ điện thoại tại Cái Mép

# Tên đơn vị Fax Điện thoại Hotline Email
1 Trực ban sản xuất 0987.444.599 dhhai@saigonnewport.com.vn
binhlt@saigonnewport.com.vn
1 TT Chăm sóc KH 0906.700.600 duong.vu@tcit.com.vn
thuong.nguyen@tcit.com.vn

Danh bạ điện thoại tại ICD Long Bình

# Tên đơn vị Fax Điện thoại Hotline Email
1 Xí nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ Tân Cảng Long Bình 061 6501735 0616501734
0616501834
2 ICD Tân Cảng Long Bình 061 6501826 Tổng đài: 0616255999 longbinhICD@saigonnewport.com.vn
3 Điều hành sản xuất 116 0989727899
4 Thương vụ - Thu ngân 111
5 Kho CFS 103
6 Kho Ngoại quan 107
7 Điều độ cổng 112
8 Khu kiểm hóa 108
9 Phòng Kế hoạch Marketing 106
10 Phòng Kế toán 105

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TẠI ICD SÓNG THẦN

# Tên đơn vị Fax Điện thoại Hotline Email
1 ICD Tân Cảng Sóng Thần 0650 3742918 0650 3730 887 0903393300 icdsongthan@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ 0650 3767 935
3 Kho ngoại quan nội địa 0650 3767 217
4 Kho CFS 0650 3731 350

Danh bạ điện thoại của hãng tàu (vp hiện trường tại Cát Lái)

# Tên hãng tàu Phòng Điện thoại
1 HEUNG-A A.108 028.374.222.46
028.374.227.16
2 GIANG NAM LOGISTICS A.106 028.374.221.69
3 SITC A.105 028.374.234.20
4 WAN HAI LINES A.107 – A.109

028.374.211.74
028.374.211.80
Fax: 028.374.203.21

5 ZIM A.208

028.394.045.05

6 T.S. LINES A.206

028.374.421.74

7 GEMADEPT / NEW ECON LINE A.204 028.374.222.57
8 MARINE CONNECTIONS (CSAV, Norasia, Hamburg-Sud, Ben Line, CK Line) A.202 028.374.221.78
Fax: 028.374.221.79
9 BIỂN ĐÔNG, ANL, UNISON/ STARLINE A.205 028.374. 222.60 (Biển Đông)
028.374.234.17 (Unison, Starline)
10 HMM (Hyundai Merchant Marine) A.207 028.374.237.69
11 MOL (Mitsui OSK Lines) A.209 028.374.222.33
12 KMTC (Korea Marine Transport Co.) A.210 028.374.221.73
13 SINOKOR A.213 028.374.227.14
028.374.227.15
14 VINA BRIDGE (“K” LINE)/ HẢI MINH (Samudera Shipping Line) A.215 028.389.765.67
028.374.223.30

Danh bạ các cơ quan Hải Quan

# Cơ quan Điện thoại
1 Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu 028.374.211.81 (83) – 028.374.230.32
2 Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu 028.374.226.90
3 Truyền nhận dữ liệu 028.374.211.91
4 Đội máy soi container 028.374.230.26
5 Đội quản lý thuế 028.374.230.30 (31)
6 Đội giám sát 028.374.211.79 (92) – 028.374.239.23
7 Thủ tục Manifest 028.374.203.20
8 Đội tổng hợp 028.374.236.48
1 Chi Cục Hải Quan Long Bình 0251.399.4782 – Fax: 0251.399.4782
2 Chi Cục Hải Quan Sóng Thần 0274.373.1973 – Fax: 0274.373.0885
3 Chi Cục Hải Quan Cái Mép 254.392.4550 – Fax: 0254.392.4549

Danh bạ các cơ quan Kiểm Dịch Động Thực Vật

# Cơ quan Phòng Điện thoại
1 Trung tâm kiểm tra tiêu chuẩn đo lường CL3 A.104 028.374.236.28
2 Viện y tế công cộng TP.HCM A.100 028.374.003.37
3 Kiểm dịch thực vật A.101 A. Cường 
098.735.2417
4 Trạm kiểm dịch Động vật Cảng - Bưu điện A.100A 028.398.307.18
028.398.307.20
5 VinaControl A.100B 028.374.000.91
6 Trung tâm khảo nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi A.102 028.374.008.88