Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ hotline các đơn vị thuộc tổng công ty tân cảng sài gòn

# Tên đơn vị Người phụ trách/công việc Điện thoại Email
1 Trực TTCS KH Cát Lái 1800 11 88
37.422.234
(Ext: 888; 455; 462; 465, 451)
ttcskh@saigonnewport.com.vn
2 Trưởng Trung tâm Đ/c Nguyễn Thị Yến 0979.75.12.18 yen.nguyen@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban sản xuất Lịch tàu, giải phóng tàu, tình hình sản xuất, bảo lãnh hãng tàu, sự cố phát sinh 0902.49.49.49 operation.snp@saigonnewport.com.vn
2 Khu Container Lạnh Dịch vụ cont lạnh tại cảng Cát Lái 0979.540.424 reefer@saigonnewport.com.vn
3 Đội Quản lý Giao nhận cổng Giải quyết phát sinh liên quan giao nhận cổng 35 123 977 qlgnc@saigonnewport.com.vn
4 Terminal A Liên lạc với tàu, HT về các phát sinh trong khi làm hàng. Khiếu nại của KH, bổ sung sau CLT, liên lạc với các bộ phận trong đơn vị. 0907.274.236 terminal-cla@saigonnewport.com.vn
5 Terminal B Liên quan đến sơ đồ tàu 0932.708.853 terminal-clb@saigonnewport.com.vn
6 Tổ QLĐHDVR M&R CLDV cont rỗng tại KV Cát Lái 0968.119.393 emty@saigonnnewport.com.vn
1 Trực ban Cảng vụ 0932.109.058
08.37.422.234 (Ext: 203)
cangvusaigonnewport.com.vn@saigonnewport.com.vn
1 Trực Hoa tiêu Cát Lái 0948.930.966 phonghoatieu@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban 08.37.420.453 dichvuhanghai@saigonnewport.com
1 Trực ban Tân cảng Trực ban 0963.342.342 trucban.kbtc@saigonnewport.com.vn
2 Khu container rỗng Tân Cảng Tổ trưởng ca SX trực 24h/24h  0985.955.696 bairong.kbtc@saigonnewport.com.vn
3 Trực ban Cát Lái Trực ban 0906.677.000 tbsx.kvcl@saigonnewport.com.vn
4 Khu bãi hàng Cát Lái Tổ trưởng ca SX trực 24h/24h 0986.10.30.30 donghang-kbcl@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban điều hành sản xuất Dịch vụ khai thác rỗng, đóng rút bằng đường thủy, khai thác Hàng nguy hiểm… 0976.472.620 dhsx.gnvt@saigonnewport.com.vn
2 Phòng Cơ giới Dịch vụ xếp dỡ bằng Xe nâng (hàng, rỗng), Cẩu khung 3+1 (Line N24 – N35, X01) và cẩu khung 6+1 (Line M12, M13) tại Cảng Cát Lái. 0937.033.869 gnvt@saigonnewport.com.vn
1 Khu vực Tân cảng 0909.509.568 helpdesk.tcis@saigonnewport.com.vn
2 KV Cát Lái, S.Thần, L.Bình 0909.509.968 helpdesk.tcis@saigonnewport.com.vn
3 Khu vực Cái Mép 0989.022.625 helpdesk.tcis@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban Điều hành sản xuất 0983.466.595 dhsx.tcs1@saigonnewport.com.vn
2 Trưởng khối Depot Đ/c Nguyễn Văn Tuấn 0903.649.956 tuan.nguyen@saigonnewport.com.vn
3 Depot 1 (Sunny Stream) Đ/c Lê Ngọc Dũng 0989.593.859 dung.le@sunnystream.com.vn
4 Depot 2 (Lucky Star) Đ/c Hoàng Trọng Thanh 0932.070.327  thanhht@saigonnewport.com.vn
5 Depot 5 (Tân Cảng) Đ/c Nguyễn Hoàng Phan 0904.04.09.09
6 Depot 7 Đ/c Nguyễn An Định 0908.776.185 dinhna@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban sản xuất 0989.727.899 trucbansanxuat@icdlongbinh.com
2 Depot container rỗng 0989.727.899 
0616.501.729
longbinhdepot@saigonnewport.com.vn
3 Khu bãi hàng 0989.727.899 trucbansanxuat@icdlongbinh.com
4 Điểm kiểm hóa tập trung 0989.727.899
061.625.5999 (Ext 108)
trucbansanxuat@icdlongbinh.com
5 Thương vụ - Giao nhận cổng 0989.727.899
061.625.5999 (Ext 108)
thuongvuthungan@icdlongbinh.com
giaonhancong@icdlongbinh.com
1 Trực ban sản xuất 0987.444.599 dhhai@saigonnewport.com.vn
binhlt@saigonnewport.com.vn
1 TT Chăm sóc KH 0906.700.600 duong.vu@tcit.com.vn
thuong.nguyen@tcit.com.vn
Phòng điều độ
1 Trực ban sản xuất Dịch vụ tuyến ĐBSCL 24h/24h 08.222.129.51 hdgiang@saigonnewport.com.vn
2 Cán bộ phụ trách Đ/c Hà Đồng Giang 0983.233.039 hdgiang@saigonnewport.com.vn
3 Trực ĐHSX Mỹ Thới 0763.930.214 angiang.vantaitc2@gmail.com
4 Cán bộ phụ trách Đ/c Huỳnh Chí Vẹn 0906.33.49.48 angiang.vantaitc2@gmail.com
Phòng Khai thác Vận tải thủy
1 Điều hành Vận tải Dịch vụ hàng trung chuyển cảng của SNP (tuyến Hồ Chí Minh, Cái Mép) 08 37425842
08 66838050
098.9050.106
dieuhanhtc2@saigonnewport.com.vn
2 Cán bộ phụ trách Đ/c Đỗ Văn Tấn 098.9050.106 tandv@saigonnewport.com.vn
Chi nhánh Đồng Tháp
1 Cán bộ phụ trách Đ/c Hồ Thanh Hào 0903.709.749 haoht@saigonnewport.com.vn
2 Cảng TC Sa Đéc
3 Trực ban ĐHSX 0917.709.749 oc.cldt@saigonnewport.com.vn
4 Cán bộ phụ trách Đ/c Lê Hoàng Thuấn 0903.709.749 oc.cldt@saigonnewport.com.vn
Cảng Tân Cảng Cao Lãnh
1 Trực ban ĐHSX 0914.739.749 hhaquan@saigonnewport.com.vn
2 Cán bộ phụ trách Đ/c Huỳnh Hoa Anh Quân 0903.109.321 hhaquan@saigonnewport.com.vn

Danh bạ điện thoại các đơn vị tại Cát Lái

TỔNG ĐÀI: 028.7307.3979

# Tên đơn vị Người phụ trách/công việc Điện thoại Email
1 Trực ban sản xuất Lịch tàu, giải phóng tàu, tình hình sản xuất, bảo lãnh hãng tàu, sự cố phát sinh 1902 operation.snp@saigonnewport.com.vn
2 Đội Quản lý Giao nhận cổng Giải quyết phát sinh liên quan giao nhận cổng 1907 qlgnc@saigonnewport.com.vn
3 Khu bãi lạnh Các dịch vụ liên quan đến cont lạnh 
Tổ điện lạnh
1916 
1531
reefer@saigonnewport.com.vn 
reeferpower@saigonnewport.com.vn
4 Terminal A Điều độ hiện trường 
Trực ban tàu
1888
1908
terminal-cla@saigonnewport.com.vn
5 Terminal B Điều độ hiện trường 
Trực ban tàu
1577
1909
terminal-clb@saigonnewport.com.vn
6 Terminal C Điều độ hiện trường 
Trực ban tàu
Đăng ký kiểm hóa- Soi Tại Ter C
1577
1909
terminal-clb@saigonnewport.com.vn
7 Đăng ký sổ tàu 1904/ 1987 dktx@saigonnewport.com.vn
8 Đội Quản lý tổng hợp 1910 doc@saigonnewport.com.vn
9 Chuyển bãi kiểm hóa Đăng ký kiểm hóa – máy soi hàng khô 1906 cbkh.cl@saigonnewport.com.vn
10 Quản lý Điều hành Dịch vụ Rỗng và M&R 3018/ 3019 empty@saigonnnewport.com.vn
1 TRUNG TÂM SNP LOGISTICS 1828/ 1829
1830/ 1831
2 Điều hành vận tải 1836 transportation.snp@saigonnewport.com.vn
1 Điều chỉnh hóa đơn Phòng A.200 1985/ 1833 phct@saigonnewport.com.vn
2 Cấp tài khoản, hỗ trợ Eport Phòng A.200 1833 tct.eport@saigonnewport.com.vn
3 Phát hành chứng từ Cổng A
Cổng B
Cổng C
1406
1905
1702
1 Trực ban cảng vụ 3045 cangvu@saigonnewport.com.vn
1 Đóng rút hàng Bến sà lan 125 1936 donggao.gnvt@saigonnewport.com.vn
1 Khu đóng rút hàng khô 2658 donghangbai-cl@saigonnewport.com.vn
2 Nhà chờ kiểm hóa 1690
3 Kho 2 Hàng nhập và nội địa 2647 - 2648 - 2649 kho2.kbcl@saigonnewport.com.vn
4 Kho 3 Hàng nhập và nội địa 2650 - 2651 - 2652 kho3.kbcl@saigonnewport.com.vn
5 Kho 5 Hàng Xuất 2653 - 2654 - 2655 kho5.kvtc@saigonnewport.com.vn
6 Cảng mở 1682 Freeport@saigonnewport.com.vn

Danh bạ điện thoại tại Cái Mép

# Tên đơn vị Fax Điện thoại Hotline Email
1 Cty CP Cảng Container Tân Cảng Cái Mép 064 3938005 064 393 8009
2 Điều hàng sản xuất 064 3937944 064 393 7946
3 Vi tính tổng hợp 064 393 8003
4 Phòng Kinh doanh 064 3938005 064 393 8006
5 Phòng Hành chính Kỹ thuật 064 393 8005
6 Phòng Kỹ thuật 064 393 8008
7 Phòng Tài Chính 064 383 8007

Danh bạ điện thoại tại ICD Long Bình

# Tên đơn vị Fax Điện thoại Hotline Email
1 Xí nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ Tân Cảng Long Bình 061 6501735 0616501734
0616501834
2 ICD Tân Cảng Long Bình 061 6501826 Tổng đài: 0616255999 longbinhICD@saigonnewport.com.vn
3 Điều hành sản xuất 116 0989727899
4 Thương vụ - Thu ngân 111
5 Kho CFS 103
6 Kho Ngoại quan 107
7 Điều độ cổng 112
8 Khu kiểm hóa 108
9 Phòng Kế hoạch Marketing 106
10 Phòng Kế toán 105

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TẠI ICD SÓNG THẦN

# Tên đơn vị Fax Điện thoại Hotline Email
1 ICD Tân Cảng Sóng Thần 0650 3742918 0650 3730 887 0903393300 icdsongthan@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ 0650 3767 935
3 Kho ngoại quan nội địa 0650 3767 217
4 Kho CFS 0650 3731 350

Danh bạ điện thoại của hãng tàu (vp hiện trường tại Cát Lái)

# Tên hãng tàu Phòng Điện thoại
1 HEUNG-A A.108 028.374.222.46
028.374.227.16
2 GIANG NAM LOGISTICS A.106 028.374.221.69
3 SITC A.105 028.374.234.20
4 WAN HAI LINES A.107 – A.109

028.374.211.74
028.374.211.80
Fax: 028.374.203.21

5 ZIM A.208

028.394.045.05

6 T.S. LINES A.206

028.374.421.74

7 GEMADEPT / NEW ECON LINE A.204 028.374.222.57
8 MARINE CONNECTIONS (CSAV, Norasia, Hamburg-Sud, Ben Line, CK Line) A.202 028.374.221.78
Fax: 028.374.221.79
9 BIỂN ĐÔNG, ANL, UNISON/ STARLINE A.205 028.374. 222.60 (Biển Đông)
028.374.234.17 (Unison, Starline)
10 HMM (Hyundai Merchant Marine) A.207 028.374.237.69
11 MOL (Mitsui OSK Lines) A.209 028.374.222.33
12 KMTC (Korea Marine Transport Co.) A.210 028.374.221.73
13 SINOKOR A.213 028.374.227.14
028.374.227.15
14 VINA BRIDGE (“K” LINE)/ HẢI MINH (Samudera Shipping Line) A.215 028.389.765.67
028.374.223.30

Danh bạ các cơ quan Hải Quan

# Cơ quan Điện thoại
1 Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu 028.374.211.81 (83) – 028.374.230.32
2 Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu 028.374.226.90
3 Truyền nhận dữ liệu 028.374.211.91
4 Đội máy soi container 028.374.230.26
5 Đội quản lý thuế 028.374.230.30 (31)
6 Đội giám sát 028.374.211.79 (92) – 028.374.239.23
7 Thủ tục Manifest 028.374.203.20
8 Đội tổng hợp 028.374.236.48
1 Chi Cục Hải Quan Long Bình 0251.399.4782 – Fax: 0251.399.4782
2 Chi Cục Hải Quan Sóng Thần 0274.373.1973 – Fax: 0274.373.0885
3 Chi Cục Hải Quan Cái Mép 254.392.4550 – Fax: 0254.392.4549

Danh bạ các cơ quan Kiểm Dịch Động Thực Vật

# Cơ quan Phòng Điện thoại
1 Trung tâm kiểm tra tiêu chuẩn đo lường CL3 A.104 028.374.236.28
2 Viện y tế công cộng TP.HCM A.100 028.374.003.37
3 Kiểm dịch thực vật A.101 A. Cường 
098.735.2417
4 Trạm kiểm dịch Động vật Cảng - Bưu điện A.100A 028.398.307.18
028.398.307.20
5 VinaControl A.100B 028.374.000.91
6 Trung tâm khảo nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi A.102 028.374.008.88