Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

1 thông báo có thẻ từ khóa " điều chỉnh giá dịch vụ"

​Công ty CP Kho vận Tân Cảng (KVTC) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý công ty trong suốt thời gian vừa qua. Căn cứ Thông báo số 630/TCg và Quyết định số 631/QĐ-TCg ngày 09/3/2021 của Tổng Giám đốc TCT TCSG về việc ban hành Biểu giá dịch vụ tại Cảng TC - Cát Lái có hiệu lực từ 01/4/2021, KVTC xin thông báo về việc điều chỉnh đơn giá, mức thời gian miễn phí quá hạn bãi khử trùng (TB số 78/KVTC-KHKD) và điều chỉnh đơn giá dịch vụ phục vụ khử trùng (TB số 80/KVTC-KHKD), chi tiết vui lòng xem file đính kèm.​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 CV 78 - KVTC vv điều chỉnh đơn giá và mức thời gian miễn phí quá hạn bãi khử trùng tại cảng TC - Cát Lái Công Ty Cp Kho Vận Tân Cảng 01/04/2021 PDF
2 CV 80 - KVTC vv điều chỉnh đơn giá dịch vụ phục vụ khử trùng 2021 Công Ty Cp Kho Vận Tân Cảng 01/04/2021 PDF