Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

1 thông báo có thẻ từ khóa " CV 286"

​Công văn số: 286/TB-CVHHTPHCM của Cảng vụ Hàng Hải Tp. Hồ Chí Minh ngày 08/4/2020 thông báo chấm dứt thông báo điều kiện khai thác tạm thời tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, khu vực từ trụ tiêu "F" đến phao báo hiệu số "28"​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 286-08.4.2020 - TB chấm dứt TB điều kiện khai thác luồng SGVT (đã trục vớt tàu Vietsun Integrity) 08/04/2020 PDF