Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

4 thông báo có thẻ từ khóa " Hiệp Phước"

TCSG đã tích cực làm việc với cơ quan Hải quan và chuyển được một số container tồn trên 90 ngày từ Cát Lái về Hiệp Phước. Đối với các container nhựa phế liệu còn lại, dù đã được nhiều cơ quan Nhà nước quan tâm giải quyết nhưng số lượng container còn tồn tại bãi Cát Lái vẫn ở mức cao, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại cảng​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2018_SNP 1768 - xu ly nhua phe lieu CATLAI HIEP PHUOC tu 10.2018 SNP 01/10/2018 PDF
2 2018_SNP 930 - Xu ly cont nhua phe lieu nhap khau tai Cat Lai%2c Hiep Phuoc SNP 01/10/2018 PDF

​Kể từ ngày 10/1/2018, đối với hàng hoá được dỡ từ tàu cập TCHP và có cảng đích ghi trên manifest là cảng Tân Cảng - Cát Lái​​, cơ quan Hải quan có thẩm quyền đã đồng ý cho phép khách hàng (các doanh nghiệp XNK) được phép mở tờ khai và làm thủ tục hải quan để nhận hàng trực tiếp tại cảng TCHP ​​​mà không cần điều chỉnh cảng đích trên manifest và hồ sơ thủ tục hải quan.Các hướng dẫn cụ thể như ​các file đính kèm

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Mau bien ban lam viec_Nhan hang cang dich CL tai TCHP 10/01/2018 WORD
2 VB huong dan thuc hien CV số 6743_TCHQ-GSQL_10 01 2018 10/01/2018 WORD

Thông báo số 2392/TCT-KHKD về các chính sách sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/3/2019 tại cảng TCHP. Cụ thể bao gồm chính sách đối với Hãng tàu khi đưa tàu vào khai thác tại cảng TCHP; chính sách vận chuyển container; lưu bãi container; nâng/hạ container.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2392-TCT-KHKD-policies for services at TC Hiep Phuoc in 2018 SNP 01/01/2018 PDF

​Giới thiệu thủ tục và các văn bản liên quan đến việc nhận hàng tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước với những lô hàng có cảng đích trên vận đơn và manifest là cảng Tân Cảng Cát Lái.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2063_CHQTPHCM_Giai quyet un tac cang Cat Lai_29 07 2016 SNP 18/07/2016 PDF
2 6743_TCHQ-GSQL_Giai quyet un tac Cang Cat Lai_18 07 2016 SNP 18/07/2016 PDF
3 Mau bien ban lam viec_Nhan hang cang dich CL tai TCHP SNP 18/07/2016 WORD
4 VB huong dan thuc hien CV số 6743_TCHQ-GSQL%2c 2063_HQHCM-GSQL_29 07 2016 (1) SNP 18/07/2016 PDF