Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

2 thông báo có thẻ từ khóa " TCTT"

​Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, thay thế cho Biểu cước đối nội ban hành kèm theo QĐ số 01/QĐ-TCTT/2019 ngày 11/01/2018 và Biểu cước bổ sung, điều chỉnh ban hành kèm theo Phụ lục số 01 ngày 24/12/2018.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BGDN 2019 (TCTT) (F) Công Ty Tnhh Mtv Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải 01/09/2019 PDF

Căn cứ QĐ số 01/QĐ-TCTT v/v ban hành biểu cước đối nội của Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải,  Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải ban hành phụ lục của  QĐ số 01/QĐ-TCTT​ để điều chỉnh giá dịch vụ xếp/dỡ containerXNK, quá cảnh, trung chuyển, chuyển cảng, nội địa theo phương án sà lan đến bãi.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BGDN 2018 (F) Công Ty Tnhh Mtv Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải 01/01/2019 PDF
2 PL 01 - BGDN 2018 Công Ty Tnhh Mtv Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải 01/01/2019 PDF