Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

3 thông báo có thẻ từ khóa " hàng nhập"

​Việc tàu Vietsun Integrity chìm trên sông Lòng Tàu ngày 19/10/2019 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hãng tàu, Khách hàng do đó TCSG sẽ miễn phụ phí giao container hàng nhập cho các container hàng nhập giảm tải tại TCIT, TCTT chuyển về cảng đích Tân cảng - Cát Lái, chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2019_SNP 2977 - Mien phu phi giao cont hang nhap tu TCIT, TCTT do anh huong su co Long Tau SNP 19/10/2019 PDF

​Chính sách tiếp nhận container hàng nhập chuyển từ các cảng khu vực Cái Mép về cảng Cát Lái  trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2016

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2016 _ 649_TB tiep nhan hang nhap chuyen cang dip Le 30.4 _ V SNP 30/04/2016 PDF

THÔNG BÁO - 1789/TC-KHKT tiếp nhận trở lại container hàng nhập dỡ tại các cảng nội địa khác

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BOÄ TÖ LEÄNH HAÛI QUAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM SNP 15/07/2008 WORD