Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

6 thông báo có thẻ từ khóa " kho vận tân cảng"

​​Để đảm bảo phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu và Khách hàng một cách tốt nhất trong dịp Lễ G​iỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch tức ngày ​02/04/2020), ngày Giải phóng miền Nam​ (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/05), chúng tôi xin thông báo kế hoạch làm hàng tại Công ty CP Kho Vận Tân Cảng trong dịp Lễ. Vui lòng xem ​​file đính kèm dưới đây.​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo số 95 vv Kế hoạch làm hàng trong dịp lễ Giỗ Tổ, GPMN và QTLĐ Công Ty Cp Kho Vận Tân Cảng 02/04/2020 PDF

Theo thông báo số 217/TB-KVTC, kể từ ngày 15/10/2019, các container khử trùng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái bắt buộc phải thực hiện tại các khu vực bãi khử trùng tập trung. Tuy nhiên, việc kết nối thông tin giữa khách hàng và các công ty khử trùng sau khi container hạ bãi còn chậm trễ. Để khắc phục tình trạng trên, KVTC kính gửi Quý khách hàng thông báo v/v kết nối thông tin container sau khi hạ bãi khử trùng, chi tiết xem file đính kèm

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 THÔNG BÁO VV KẾT NỐI THÔNG TIN CONTAINER SAU KHI HẠ BÃI KHỬ TRÙNG (KHÁCH HÀNG) Công Ty Cp Kho Vận Tân Cảng 15/10/2019 PDF

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty CP Kho Vận Tân Cảng thông báo ​điều chỉnh cước xếp dỡ hàng CFS nhập, CFS xuất tại Cảng Cát Lái​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 dieu chinh gia xep do Công Ty Cp Kho Vận Tân Cảng 01/06/2019 PDF

​​ Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo các container hàng nhập từ cụm Cảng Tân Cảng - Cái Mép về khai thác tại bãi, Kho CFS Cát Lái kịp tiến độ, Cty CP Kho Vận Tân Cảng thông báo

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo vv đăng ký đón thẳng cont hạ Cái Mép chuyển về khu vực công ty CP KVTC Công Ty Cp Kho Vận Tân Cảng 08/05/2019 PDF

Công ty CP Kho vận Tân Cảng báo cáo tài chính

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 bao cao tai chinh.pdf SNP 18/09/2011 PDF
2 Bien ban cuoc hop.pdf SNP 18/09/2011 PDF

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin