Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

1 thông báo có thẻ từ khóa " lô hàng thanh lý"

​TCSG đã tiếp nhận 03 bộ hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. Qua quá trình thẩm định hồ sơ, TCSG thông báo kết quả lựa chọn như sau:

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB3180 - Kết quả Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (stamped) SNP 19/11/2019 PDF