Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

2 thông báo có thẻ từ khóa " lưu bãi"

​​​TCSG sẽ giảm 80% phí lưu bãi đối với các container hàng phế liệu nhập khẩu có vị trí tại cảng Cát Lái trước ngày 31/12/2018 được khách hàng lấy ra khỏi cảng trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/04/2019.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 797-TCT-KHKD- miễn giảm 80% phí lưu bãi đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu có vị trí tại cảng CL SNP 28/03/2019 PDF

Thông báo số 2392/TCT-KHKD về các chính sách sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/3/2019 tại cảng TCHP. Cụ thể bao gồm chính sách đối với Hãng tàu khi đưa tàu vào khai thác tại cảng TCHP; chính sách vận chuyển container; lưu bãi container; nâng/hạ container.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2392-TCT-KHKD-policies for services at TC Hiep Phuoc in 2018 SNP 01/01/2018 PDF