Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

1 thông báo có thẻ từ khóa " thị vải"

​Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, thay thế cho Biểu cước đối nội ban hành kèm theo QĐ số 01/QĐ-TCTT/2019 ngày 11/01/2018 và Biểu cước bổ sung, điều chỉnh ban hành kèm theo Phụ lục số 01 ngày 24/12/2018.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BGDN 2019 (TCTT) (F) Công Ty Tnhh Mtv Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải 01/09/2019 PDF