Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

2 thông báo có thẻ từ khóa " thanh lý"

​TCSG đã tiếp nhận 03 bộ hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. Qua quá trình thẩm định hồ sơ, TCSG thông báo kết quả lựa chọn như sau:

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB3180 - Kết quả Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (stamped) SNP 19/11/2019 PDF

Căn cứ theo Quyết định số 520/QĐ-TCT ngày 22/03/2018 v/v “Thanh lý kho số 01, 02, 03, 04 và 05 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần”. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ​​triển khai T​hông báo số 1808/TB-TCT ký ngày 27/09/2018 v/v “Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản” đối với: 07 cẩu Mijack3+1 và 02 cano chở khách.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo 1808 Vv Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (07 cẩu Mijack3+1 02 cano chở khách) SNP 27/09/2018 PDF