Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

9 thông báo có thẻ từ khóa "đấu giá"

​​​TCSG chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý khách hàng đối với chúng tôi trong suốt thời gian qua. TCSG xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản với t​hời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng trên trang thông tin điện tử của TCT TCSG, chi tiết vui lòng xem file đính kèm​.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TC2, TC9, TỔNG HỢP SNP 06/04/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB Lựa chọn tổ chức đấu giá 276 vỏ rỗng SNP 15/12/2020 PDF

​TCSG đã tiếp nhận 03 bộ hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. Qua quá trình thẩm định hồ sơ, TCSG thông báo kết quả lựa chọn như sau:

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB3180 - Kết quả Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (stamped) SNP 19/11/2019 PDF

TB số 3020/TB-TCT v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản​ (Lô tài sản 200 container rỗng).Chi tiết xem file đính kèm

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá 200 vỏ rỗng SNP 07/11/2019 PDF

​Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB2731 - Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SNP 24/10/2019 PDF

Thông báo số 2179/TB-TCT ngày 03/12/2018 v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo như quy định của Luật đấu giá số 01 /2016/QH14 ngày 17/11/2018​​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2179 TB lụa chon tổ chức đấu giá TS tren dat ST SNP 03/12/2018 PDF

Căn cứ theo Quyết định số 520/QĐ-TCT ngày 22/03/2018 v/v “Thanh lý kho số 01, 02, 03, 04 và 05 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần”. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ​​triển khai T​hông báo số 1808/TB-TCT ký ngày 27/09/2018 v/v “Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản” đối với: 07 cẩu Mijack3+1 và 02 cano chở khách.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo 1808 Vv Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (07 cẩu Mijack3+1 02 cano chở khách) SNP 27/09/2018 PDF

Nhằm thanh lý kho số 5 tại ICD Tân Cảng - Sóng Thần​, TCT Tân Cảng Sài Gòn thông báo "chọn thầu" để chọn một đơn vị có chức năng tổ chức công tác đấu giá tài sản. Chi tiết xem file đính kèm.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB 1323 TB-TCT lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(ngày 16-7-2018) SNP 16/07/2018 PDF