Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

1 thông báo có thẻ từ khóa "điều chỉnh biểu cước đối nội"

Căn cứ QĐ số 01/QĐ-TCTT v/v ban hành biểu cước đối nội của Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải,  Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải ban hành phụ lục của  QĐ số 01/QĐ-TCTT​ để điều chỉnh giá dịch vụ xếp/dỡ containerXNK, quá cảnh, trung chuyển, chuyển cảng, nội địa theo phương án sà lan đến bãi.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BGDN 2018 (F) Công Ty Tnhh Mtv Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải 01/01/2019 PDF
2 PL 01 - BGDN 2018 Công Ty Tnhh Mtv Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải 01/01/2019 PDF