Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

1 thông báo có thẻ từ khóa "966"

Chúng tôi thông báo điều chỉnh một số chính sách cho container hàng lạnh tại cảng Tân Cảng - Cát Lái và cảng Tân Cảng - Hiệp Phước như sau: 

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 F.9669-1 (2) SNP 15/04/2020 PDF