Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

22 thông báo có thẻ từ khóa "container"

​Nhằm hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc và khó khăn cho hãng tàu và khách hàng cũng như khuyến khích khách hàng thực hiện, đẩy mạnh việc nhận hàng trực tiếp đối với container hàng lạnh nhập tàu tại Cảng TCIT, chúng tôi trân trọng thông báo đến quý Hãng tàu và Khách hàng một số giải pháp, chính sách hỗ trợ của Cảng TCIT như ​file đính kèm.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 VN-2021 - TCIT - Chính sách hỗ trợ hàng lạnh nhập tàu_từ 11.05.2021 đến 31.05.2021 SNP 11/05/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB Lựa chọn tổ chức đấu giá 276 vỏ rỗng SNP 15/12/2020 PDF

​ Nhằm giữ ổn định cho hoạt động khai thác container lạnh tại cảng Cát Lái và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho Quý hãng tàu/khách hàng, chúng tôi thông báo điều chỉnh một số chính sách cho container lạnh tại cảng Tân Cảng – Cát Lái và cảng Tân Cảng - Hiệp Phước, cụ thể như file đính kèm.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 3449 TCg-KHKD điều chỉnh chính sách container hàng lạnh tại TCCL và TCHP SNP 01/12/2020 PDF

Công ty CP ĐLGNVT XD Tân Cảng (Tân Cảng Logistics) thông báo điều chỉnh Bảng giá dịch vụ đóng rút container lạnh tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy, áp dụng từ ngày 01/07/2019, cụ thể theo file đính kèm.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BG#326 dich vu dong rut cont lanh tai TCMT ap dung tu ngay 01.07.2019 Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng 01/07/2019 PDF

​​Từ 7 giờ sáng 01/01/2019, TCSG sẽ ngưng thực hiện dịch vụ đóng/rút container lạnh tại cảng Cát Lái và sẽ triển khai dịch vụ đóng/rút tại depot Tân Cảng - Mỹ Thủy. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2018-CV2250 v.v ngưng dịch vụ đóng%2crút hàng container lạnh tại cảng Cát Lái SNP 01/01/2019 PDF

​Kính gửi Hãng tàu, Đại lý Hãng tài, Quý khách hàng,TCT Tân Cảng Sài Gòn xin gửi thông báo V/v  V/v Điều chỉnh thời gian miễn lưu bãi container rỗng tại Cát Lái từ tháng 09/2017​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2017_1549 TCT KHKD_Vv điều chỉnh thời gian miễn lưu bãi cont rỗng tại Cát Lái từ T9.2017 SNP 09/08/2017 PDF

​Phụ lục 01 điều chỉnh giá dịch vụ xếp/ dỡ container nội địa theo phương án tàu (sà lan) ↔ bãi, tàu (sà lan) ↔ xe trong biểu giá dịch vụ tại cảng Tân Cảng Cát Lái 

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2017_PL01_470-QĐ-TCT_Dc gia xep do tai cang Cat Lai SNP 01/07/2017 PDF

Triển khai dịch vụ tại ICD Tân ​Cảng - Nhơn Trạch

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 563-SNP-Trien khai DV tai ICD TC Nhon Trach SNP 21/04/2016 PDF

THÔNG BÁO - 1789/TC-KHKT tiếp nhận trở lại container hàng nhập dỡ tại các cảng nội địa khác

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BOÄ TÖ LEÄNH HAÛI QUAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM SNP 15/07/2008 WORD