Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Kết quả tìm kiếm

4 thông báo có thẻ từ khóa "quyết định"

​Nhằm thống nhất trong công tác quản lý việc cung cấp dịch vụ khử trùng container cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, quy củ trong sản xuât, TCT TCSG kính gửi các đơn vị và quý Khách hàng QĐ  v/v Ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ khử trùng container tại cảng Tân cảng - Cát Lái​, chi tiết file đính kèm. 

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 2689-Quy đinh khu trung tu 15.10.2019 SNP 15/10/2019 PDF
2 2689-Quy đinh khu trung tu 15.10.2019.1 SNP 15/10/2019 PDF

​Quyết định 432/QĐ-BGTVT về việc công bố mở cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch tại xã Phú Thạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Quyet dinh Cong bo mo cang can Tan Cang Nhon Trach SNP 04/02/2016 PDF

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1873

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 1873_DIEU_CHINH_GIA_(USD-VND)_(V).pdf SNP 01/01/2012 PDF

QUYẾT ĐỊNH 1860/QĐ-TC-TTĐĐ

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 BOÄ TÖ LEÄNH HAÛI QUAÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM SNP 22/10/2009 WORD