Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MARKETING RESEARCH SỐ 06 - CHUYÊN ĐỀ "COVID-19 & BỨC TRANH CHUỖI CUNG ỨNG NỬA ĐẦU NĂM 2021"

Ngày cập nhật: 18/08/2021 Ngày phát hành: 09/08/2021

Ấn phẩm chuyên ngành được Tân Cảng Sài Gòn biên tập vào tháng 8/2021, dành cho các nhà tiên phong trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ logistics.

Responsive image

*Xem bản tin đầy đủ dạng E-book tại đây
Vui lòng bật chế độ Fullscreen để có trải nghiệm đọc tốt nhất

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA