Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày Khách hàng Hiện trường Tân Cảng lần thứ IV

Ngày cập nhật: 14/12/2018 Ngày phát hành: 13/12/2018 Nhóm từ khóaSNP ngày khách hàng hiện trường 2018

Ngày 12/12/2018, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức Ngày Khách hàng Hiện trường Tân Cảng lần thứ IV tại cảng Tân Cảng Cát Lái.

Responsive image

Ngày Khách hàng HIện trường là dịp để TCT TCSG tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lắng nghe ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa. Sau đây là một số hình ảnh:

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA