Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư chia tay của Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm

Ngày cập nhật: 03/08/2018 Ngày phát hành: 31/07/2018 Nhóm từ khóaNguyễn Đăng Nghiêm thư chia tay

Đồng chí Chuẩn đô đốc, Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2018 sau rất nhiều năm tháng gắn bó, lãnh đạo, điều hành và có những đóng góp vô cùng quan trọng vào sự lớn mạnh không ngừng của Tổng Công ty. Nhân dịp này, đồng chí có Thư cảm ơn và chia tay gửi tới Quý Khách hàng, Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu và các đối tác.

Responsive image

Toàn văn Thư Chia tay của Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm  Tại đây

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA