Bước đầu thành công trong công tác triển khai dịch vụ đại lý hải quan một cửa của SNP Logistics

12/06/2013

Vừa qua, SNPL đã tiếp tục ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại lý hải quan điện tử một cửa với công ty Tân Hiệp Phát - một trong những doanh nghiệp có nhu cầu xuất - nhập khẩu lớn tại Việt Nam. Theo thỏa thuận này, SNPL đã đảm nhiệm nhiệm vụ thanh lý thủ tục hải quan cho Tân Hiệp Phát kể từ ngày 06/05/13

Phát biểu nhân dịp ký kết hợp đồng, ông Nguyễn Năng Toàn, Giám đốc SNPL nhấn mạnh tính đúng đắn của Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Đề án Đại lý hải quan một cửa: giảm thiểu thời gian thông quan, tiết kiệm các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đại lý Hải Quan cũng có thể ứng trước đóng thuế giùm cho DN theo các thời gian thỏa thuận nêu trong Hợp đồng, được cơ quan Hải Quan hỗ trợ về kết nối hệ thống giữa Hải Quan- Đại lý Hải Quan –Doanh nghiệp... Đó là những tiện ích lớn mà SNPL có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp hiện nay.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2013, SNP Logistics cũng đã triển khai ký kết hợp đồng và nhận lô hàng đầu tiên của công ty CP Tân Vĩnh Cửu (Tavico) cho dịch vụ Hải quan điện tử thông qua đại lý hải quan. Qua đánh giá ban đầu, việc thanh lý thủ tục qua dịch vụ Đại lý hải quan điện tử một cửa của SNPL đã thành công mang lại lợi ích về thời gian và chi phí cho khách hàng này đồng thời đem lại sự thuận tiện cho Tavico trong công tác kế hoạch sản xuất của mình.

Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là hệ thống tích hợp cho phép các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất; Các cơ quan Nhà nước xử lý dữ liệu, thông tin và ra quyết định dựa trên hệ thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ; ra quyết định và gửi quyết định này tới r  thống thỏa thuận cunôg cấp và trao đổi thông tin thống nhất giữa các cơ quan Nhà nước; Cơ quan Hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh căn cứ vào các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan được hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định về cung cấp dịch vụ công.

Dịch vụ Hải quan Điện tử thông qua Đại lý Hải Quan sẽ tạo thuận lợi tối đa cho các Doanh nghiệp XNK. Đại lý Hải Quan sẽ thay mặt người nhập khẩu làm thủ tục Hải từ khâu đăng  ký thủ tục Hải Quan điện tử đến khâu thông quan hàng hóa, Người nhập khẩu không phải trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải Quan tại các bộ phận khác nhau trong quá trình thông quan hàng hóa nhập khẩu.