Cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng đón tuyến dịch vụ thứ 3 của hãng tàu SITC

14/03/2022

Cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng đón tuyến dịch vụ thứ 3 của hãng tàu SITC

Cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng đã chào đón tàu M/V RESURGENCE thuộc tuyến dịch vụ SKT6 của hãng tàu SITC. Đây là tuyến dịch vụ thứ 3 của hãng cập cảng.

Sáng 14/03/2022, Cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng đã chào đón tàu đầu tiên mang tên M/V RESURGENCE trong tuyến dịch vụ SKT6 của hãng tàu SITC. Tổng sản lượng xếp dỡ của con tàu trong lần cập này là 1416 TEU, trong đó 704 TEU nhập và hơn 712 TEU xuất.

Tàu M/V RESURGENCE có tải trọng 11,247 DWT, LOA 139.7m, thuộc tuyến dịch vụ mới SKT6 chạy theo hải trình Haiphong - Shanghai - Nagoya - Tokyo - Sendai.

Đây là tuyến thứ 3 cập Cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng của hãng tàu SITC, nâng tổng số tuyến cập tại cảng lên 3 chuyến/tuần.
Đây là 1 tín hiệu mừng cho hệ thống của Tân Cảng Sài Gòn khu vực phía Bắc sau khi hãng tàu SITC hoàn thành việc đưa ICD Tân Cảng - Quế Võ vào hệ thống cảng đích trong cơ sở Cảng - ICD trên toàn cầu, nâng cao kết nối các đơn vị của SNP tại miền Bắc thông qua phương tiện sà lan.

------
(*Nguồn: TCSG)