Công ty Tân Cảng Sài Gòn trở thành hội viên chính thức của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

03/05/2008

Ngày 06/12/2006 vừa qua, Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) vinh dự là doanh nghiệp Cảng đầu tiên của Việt Nam trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ngày 06/12/2006 vừa qua, Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) vinh dự là doanh nghiệp Cảng đầu tiên của Việt Nam trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo giấy chứng nhận đăng ký số 2273/PTM-HV. VCCI là một Tổ chức Quốc gia đại diện cho cộng đồng Doanh nghiệp, giới sử dụng lao động và các Hiệp hội ngành nghề ở Việt Nam, có quy mô hoạt động rất rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và với các Phòng Thương mại các nước trên thế giới. Hiện VCCI có trên 9.000 hội viên là các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nhiệm vụ chính của VCCI là xúc tiến thương mại và đầu tư, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng Doanh nghiệp.

Xuất phát từ lý do đa số các Doanh nghiệp là hội viên của VCCI đều có hàng hóa xuất nhập khẩu và có mối quan hệ liên quan đến các dịch vụ của mình, SNP quyết định gia nhập và trở thành hội viên chính thức của VCCI. Thông qua các chức năng của VCCI, SNP sẽ tạo điều kiện cho các Hội viên tiếp cận đến nhiều chính sách ưu đãi, chất lượng dịch vụ cao để từ đó hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu và các loại hình dịch vụ liên quan đến cảng.

Sự kiện SNP trở thành Hội viên của VCCI trong thời điểm SNP chuyển hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con mang một ý nghĩa chính trị rất to lớn, đánh dấu một bước phát triển mới của sự tăng cường hợp tác và liên kết giữa SNP với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung trong thời điểm hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.