Đòan cục Hàng Hải Mỹ tới thăm công ty Tân Cảng Sài Gòn

05/08/2008

Chiều 30/07/2008 Đòan Cục Hàng Hải Mỹ do ông Sean T. Connaughton – Cục trưởng Cục Hàng hải Mỹ làm trưởng đòan đã đến thăm Cảng Cát Lái cùng Đại diện Hãng tàu APL tại Việt Nam và Công ty Nike

Chiều 30/07/2008 Đòan Cục Hàng Hải Mỹ do ông Sean T. Connaughton – Cục trưởng Cục Hàng hải Mỹ làm trưởng đòan đã đến thăm Cảng Cát Lái cùng Đại diện Hãng tàu APL tại Việt Nam và Công ty Nike. Đồng chí Phó TGĐ Ngô Trọng Phàn đã đại diện Ban giám đốc tiếp đòan. Sau khi nghe giới thiệu về các họat động SXKD và cơ sở của Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Đòan đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến an ninh Cảng biển, nạo vét luồng vào Cảng Hiệp Phước và cụm cảng Thị Vải- Cái Mép, các dự án vể cơ sở hạ tầng kết nối các Cảng tại Thị Vải- Cái Mép tới các cụm Công nghiệp lân cận và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đòan đã tham quan Bộ phận quản lý chương trình TOPX và các cơ sở vật chất Cảng và đánh giá cao các trang thiết bị xếp dỡ hiện đại và hệ thống quản lý container tiên tiến của Cảng Cát Lái.