Hội thảo nâng cao chất lượng dịch vụ rỗng giữa Công ty Tân Cảng Sài Gòn và các hãng tàu - khách hàng

29/09/2009

Hội thảo về nâng cao chất lượng container rỗng thể hiện tinh thần cầu thị, luôn chia sẻ, lắng nghe ý kiến khách hàng và có các giải pháp tích cực quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ rỗng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và Hãng tàu của Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Sáng 23/09/2009, tại hội trường Tân Cảng Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Thuấn chủ trì Hội Thảo về Khai Thác Container Rỗng giữa Công ty Tân cảng Sài Gòn và Đại diện các Hãng tàu-khách hàng. Nội dung chính của Hội thảo là báo báo của Cty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) về tình hình quản lý rỗng, sửa chữa vệ sinh container, PTI, các ý kiến trao đổi của các Hãng tàu, khách hàng và các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của SNP trong thời gian tới. Có hơn 100 đại diện bộ phận phụ trách rỗng và cont lạnh của các Hãng tàu, khách hàng và các bộ phận liên quan của Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tham dự hội thảo. Có rất nhiều ý kiến của khách hàng, hãng tàu đã gửi về Cảng trước cuộc hội thảo cũng như trao đổi trực tiếp trong Hội thảo tập trung vào các vấn đề về các tiêu chí kiểm tra container tại cầu tàu, tại cổng và khi trả rỗng và cách ghi chú tình trạng cont trên EIR và cập nhật trên hệ thống, việc phân loại container và nguyên tắc “ vào trước, ra trước” tránh tình trạng cont rỗng tồn lâu, tiến độ sửa chữa, vệ sinh container và những thông tin cập nhật kịp thời về việc sửa chữa trong báo cáo gửi Hãng tàu, công tác quy hoạch và chuẩn bị cho cont rỗng lạnh và PTI trong mùa cao điểm, công tác trao đổi thông tin và phối hợp giữa Hãng tàu và các bộ phận liên quan của Cảng và trong nội bộ Cảng. Kết luận tại Hội Thảo, Đồng chí PTGĐ đã chỉ đạo triển khai 12 nội dung nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ liên quan đến rỗng trong thời gian tới. Để nâng cao chất lượng công tác quản lý giao nhận cont, Cty sẽ thực hiện việc rà soát và hiệu chỉnh lại các quy trình, quy định về quản lý giao nhận cont, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ nhân viên của các bộ phận liên quan đến khai thác dịch vụ rỗng toàn Cty, phân loại và sắp xếp cont trên bãi khoa học, thực hiện nguyên tắc FIFO. Để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa vệ sinh cont, Phó TGĐ chỉ đạo tổ chức lực lượng trực 24/24h tại Gate in TC và Gate in các Depot khu vực Cát Lái kiểm tra, báo giá sửa chữa tại chỗ và vệ sinh tất cả các cont rỗng khi đến cảng, trước khi xếp cont vào bãi, điều chỉnh tổ chức bộ phận tổng hợp, báo giá, giao dịch hãng tàu và chỉ huy về dịch vụ sửa chữa, vệ sinh cont các khu vực. Về công tác phối hợp, Hội thảo đã nhất trí sẽ rà soát, thống nhất các quy định phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong cảng để công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý bãi rỗng, đơn vị sửa chữa vệ sinh và vận chuyển container được cải thiện tốt hơn. Công tác quy hoạch bãi cont rỗng sẽ bao gồm tập trung sử dụng Depot 9 và Sunimex 8,5 ha. Mở rộng bãi chứa cont rỗng lạnh và diện tích, dung lượng bãi phục vụ SC, PTI tại Cát Lái. Tất cả các bãi chứa cont rỗng đều bố trí khu vực riêng, với diện tích thích hợp, để SC, VS cont. Phấn đấu không để dung lượng thực tế các bãi rỗng trên 85%. Phó TGĐ quán triệt công tác đảm bảo trang thiết bị, CSVCKT và nhân lực sẽ tập trung vào các vấn đề tăng cường các phương tiện mới và thanh lý các phương tiện cũ. Các khu vực tính toán phân bổ phương tiện theo hướng có một số lượng chuyên trách phục vụ SC, VS. Nghiên cứu nâng cấp bãi, nâng các dàn lạnh hiện tại phục vụ cho công tác PTI từ 3 tầng -> 4 tầng. Các đội SC, các nhà thầu, phải tăng cường củng cố tổ chức, nhân sự chuyên nghiệp; phương tiện, trang thiết bị. Phòng CNTT phối hợp các đơn vị đảm bảo hệ thống mạng đồng nhất dữ liệu tình trạng cont tại tất cả các nơi (CL, TC); nghiên cứu xây dựng CMS/ TOPX tại Bãi Sunimex. Cảng cũng sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp đồng giữa Cảng với các hãng tàu thông qua công tác ký hợp đồng M&R với tất cả các hãng tàu (bao gồm cả các nội dung thỏa thuận về công tác giao nhận cont), cải tiến công tác trao đổi thông tin với các Hàng tàu, khách hàng và thực hiện các biện pháp thưởng phạt để khuyến khích các cá nhân tập thể tích cực và có biện pháp chế tài với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định, quy trình, hợp đồng gây thiệt hại cho Cảng, làm giảm chất lượng dịch vụ. Cảng cũng sẽ xem xét để ban hành các chính sách và giá cả trên cơ sở các thảo luận tại Hội thảo.

Hội thảo về rỗng thể hiện tinh thần cầu thị, luôn chia sẻ, lắng nghe ý kiến khách hàng và có các giải pháp tích cực quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ rỗng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và Hãng tàu của Công ty Tân Cảng Sài Gòn.