Lễ ký hợp đồng thành lập Công ty liên doanh Tân Cảng - Cypress

08/01/2010

Ngày 07-01-2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) cùng các công ty con là Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL), Công ty cổ phần vận tải Tân Cảng số 2 ( TC2 ) đã ký hợp đồng và điều lệ liên doanh với công ty Sun Cypress Shipping Company Limited (Hong Kong).

Ngày 07-01-2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) cùng các công ty con là Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng ( TCL ), Công ty cổ phần vận tải Tân Cảng số 2 ( TC2 ) đã ký hợp đồng và điều lệ liên doanh với công ty Sun Cypress Shipping Company Limited ( Hong Kong) - công ty con thuộc Hãng tàu Zim Lines là một công ty chuyên về khai thác vận tải xà lan hàng đầu của Hồng Kông, thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng - Cypress.
Công ty liên doanh sẽ họat động trong các lĩnh vực:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; Xếp dỡ container và hàng hóa khác; Đại lý tàu biển; Dịch vụ Logistic; Dịch vụ thông quan hàng hóa, dịch vụ ICD; Dịchvụ cho thuê kho bãi; Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; Khai thác cảng biển. Công ty cổ phần có tỷ lệ góp vốn bên Việt nam nắm giữ 60% vốn điều lệ và phía nước ngòai sở hữu 40% vốn điều lệ. Công ty Liên doanh dự kiến sẽ đi vào họat động vào đầu Quý II/ 2010. Giai đọan đầu, công ty sẽ triển khai các dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển và đường sông giữa Campuchia và đồng Bằng sông Cửu Long về Cảng Cái Mép và các cảng, ICD thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh. Giai đọan tiếp theo, công ty sẽ xem xét mở rộng lĩnh vực họat động vận tải từ các cảng thuộc miền Bắc và miền Trung về cảng nước sâu Tân Cảng- Cái Mép và các Cảng trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam.
Việc triển khai tuyến vận tải giữa Campuchia, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và cảng Cát Lái, cảng nước sâu Tân Cảng- Cái Mép, các ICD sau khi công ty CP Tân Cảng- Cypress được thành lập sẽ giúp cắt giảm chi phí vận chuyển và tạo thuận lợi cho các nhà xuất nhập khẩu khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong các họat động giao nhận hàng hóa.

TGĐ công ty TCSG Nguyễn Đăng Nghiêm khai mạc lễ ký hợp đồng liên doanh
TGĐ công ty TCSG Nguyễn Đăng Nghiêm khai mạc lễ ký hợp đồng liên doanh 

Quang cảnh buổi lễ ký hợp đồng
Quang cảnh buổi lễ ký hợp đồng

Công ty CP Tân Cảng-Cypress thành lập sẽ giảm chi phí vận chuyển cho các nhà xuất nhập khẩu KVĐB sông Cửu Long
Công ty CP Tân Cảng-Cypress thành lập sẽ giảm chi phí vận chuyển cho các nhà xuất nhập khẩu KVĐB sông Cửu Long