Quyết định 939/qd-tc-mkt về thời gian giao nhận, vận chuyển container tại công ty tân cảng sài gòn

19/05/2009

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ khách hàng, từng bước thực hiện quy trình cải cách hành chính, Công ty Tân Cảng Sài Gòn ban hành quyết định 939/QD-TC-MKT về thời gian giao nhận, vận chuyển container tại cảng Tân Cảng, cảng Tân Cảng - Cát Lái, ICD Tân Cảng - Sóng Thần, có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2009.