Saigon Newport Logistics khai trương văn phòng tại Đà Nẵng

21/05/2015

Ngày 14/05/2015, SNP Logistics chính thức khai trương văn phòng tại Đà Nẵng. Đây là cơ sở tạo tiền đề cho phát triển dịch vụ Logistics trong toàn hệ thống của TCSG

Ngày 14/05/2015, SNP Logistics chính thức khai trương văn phòng tại Đà Nẵng. Đây là cơ sở tạo tiền đề cho phát triển dịch vụ Logistics trong toàn hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại khu vực miền Trung, kết hợp với thế mạnh tại Cảng Quy Nhơn – Bình Định và Cảng Đà Nẵng để hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics của SNP. Trước mắt, SNP Logistics tập trung cung cấp và hoàn thiện dịch vụ logistics cho khách hàng về hàng lâm sản, hạt nhựa, thức ăn chăn nuôi, phân bón tại Việt Nam, hàng thiết bị cho các dự án xây dựng nhà máy và tiếp tục mở rộng, kết nối đường biên giới các nước Lào – Thái Lan, phát triển dịch vụ Logistics trên tuyến đường hành lang kinh tế Đông Tây trong khu vực, tăng cường năng lực vận chuyển của hệ thống. Trong thời gian tới, SNP Logistics sẽ triển khai thêm các dịch vụ đại lý tàu, đại lý hàng hóa … cũng như hướng đến việc hợp tác với các đối tác Cảng, Logistics tại địa phương để tiếp tục khẳng định thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng và cung ứng dịch vụ logistics.