SNPL được chọn làm đơn vị triển khai thí điểm dịch vụ Hải Quan điện tử 1 cửa thông qua đại lý Hải Quan

01/04/2013

Hiện nay SNP Logistics được Cục Hải Quan chọn làm đại lý Hải Quan để thực hiện dịch vụ Hải quan 01 cửa. SNP Logistics sẽ triển khai thực hiện dịch vụ Hải quan 01 cửa từ 2/4/2013..

Hiểu về hải quan điện tử thông qua đại lý hải quan là gì?

Là việc cơ quan hải quan kết hợp giữa quy trình thủ tục hải quan điện tử và quy định về hoạt động của Đại lý Hải quan do Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành để thông quan hàng hóa nhanh chóng, đúng quy định cho thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I

Hiện nay SNP Logistics được Cục Hải Quan chọn làm đại lý Hải Quan để thực hiện dịch vụ Hải quan 01 cửa. SNP Logistics sẽ triển khai thực hiện dịch vụ Hải quan 01 cửa từ 2/4/2013.

Dịch vụ Hải quan 01 cửa được hiểu là từ khâu đang ký thủ tục Hải Quan điện tử đến khâu thông quan hàng hóa, Người nhập khẩu không phải trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải Quan tại các bộ phận khác nhau trong quá trình thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Đại lý Hải Quan sẽ thay mặt người nhập khẩu làm thủ tục Hải Quan theo sự ủy quyền của doanh nghiệp. 

Phạm vi điều chỉnh & đối tượng áp dụng:

1.   Hàng hóa xuất nhập khẩu là nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phục vụ sản xuất có vận tải đơn gốc ghi cảng đích là cảng Cát Lái hoặc cảng thành phố Hồ Chí Minh do chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục thông quan hàng hóa.

2.    Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành, ký hợp đồng ủy quyền bằng văn bản cho đại lý hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

3.    Các đại lý hải quan đã được Cục hải quan TP.HCM có văn bản xác nhận đủ điều kiện hoạt động và phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

3.1   Ký văn bản cam kết (có thời hạn) với cục hải quan TP.HCM về việc tuân thủ các quy định hiện hành về nghiệp vụ hải quan và quy chế thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý hải quan.

3.2   Ký hợp đồng văn bản với thương nhân, được thương nhân ủy quyền thực hiện các nội dung quy định tại điều 8 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ. 

Trách nhiệm của Đại lý Hải quan:

1.   Thực hiện các công việc về thủ tục Hải quan theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng (kể cả đăng ký kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, giám định)

2.   Thay mặt Doanh nghiệp nộp khoản thuế, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (điều kiện này không bắt buộc mà tùy theo theo thỏa thuận giữa 2 bên)

3.   Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp thực hiện không đúng những công việc được doanh nghiệp ủy quyền, khai không đúng những thông tin và hồ sơ, chứng từ liên quan do Doanh nghiệp cung cấp.

Lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ Hải Quan 1 cửa:

-  Chi phí phát sinh ngoài giảm từ 20-30% so với hiện tại

-  DN không lo phải hoạch toán khoản phí mềm này vào sổ sách kế toán

-  SNPL ứng trước đóng thuế giùm cho DN (Tùy theo HD dịch vụ giữa SNPL và DN qui định thanh toán trước bao lâu)

-  Giảm thiểu tiêu cực khi doanh nghiệp XNK làm việc trực tiếp với công chức Hải quan.

-  Được cơ quan Hải quan hỗ trợ về kết nối hệ thống với cơ quan Hải quan – Doanh nghiệp – Đại lý Hải quan. Cấp mật khẩu để được quyền truy cập khai thác các văn bản và quy định mới của pháp luật về Hải quan.

Quy trình sơ lược:


 

Lộ trình thực hiện dịch vụ Hải quan 1 cửa:

2/4/2013: SNP Logistics triển khai thực hiện dịch vụ Hải quan 01 cửa đến với các doanh nghiệp XNK thông quan tại cửa khẩu Hải Quan KV I, với tư cách là đại lý hải quan. Đại lý Hải Quan sẽ thay mặt người nhập khẩu làm thủ tục Hải Quan theo sự ủy quyền của doanh nghiệp.

Từ Quý 3/2013: SNP Logistics triển khai nhân rộng dịch vụ Hải quan 01 cửa đến với các doanh nghiệp XNK thông quan tại Hải Quan đầu tư

 Liên hệ với Đại lý Hải quan SNP Logistics:

Địa chỉ: 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, HCM (cổng Lê Phụng Hiểu)

Văn phòng: SNP Logistics

Liên lạc: 08 3 7422 234 – Ext: 260 hoặc 426

Email: logistics@saigonnewport.com.vn

Xin chân thành cảm ơn!