Thư chia tay của Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm

31/07/2018

Đồng chí Chuẩn đô đốc, Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/8/2018 sau rất nhiều năm tháng gắn bó, lãnh đạo và có những đóng góp vô cùng quan trọng vào sự lớn mạnh của Tổng Công ty.

Toàn văn Thư Chia tay của Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm  Tại đây

T7_31_thu_chia_tay_cua_TGĐ_Nguyen_Dang_Nhiem1

(TCSG)