Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác vận chuyển vòng ngoài

30/08/2011

Với việc tái tổ chức cơ cấu trên, Trung tâm Điều độ (TTĐĐ) trở thành đơn vị chủ trì và trực tiếp quản lý, điều hành công tác vận chuyển vòng ngoài của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, được kỳ vọng là sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng, ngày 15/08/2011, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chuyển giao toàn bộ công tác điều hành vận tải của Trung tâm Điều hành Sản xuất trực thuộc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) về trực thuộc Trực ban Sản xuất – Trung tâm Điều độ, cảng Tân Cảng – Cát Lái. Với việc tái tổ chức cơ cấu trên, Trung tâm Điều độ (TTĐĐ) trở thành đơn vị chủ trì và trực tiếp quản lý, điều hành công tác vận chuyển vòng ngoài của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, được kỳ vọng là sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao do các yếu tố sau : 

Thứ nhất, TTĐĐ là đơn vị nắm vững tình hình hàng hóa, phương tiện vận chuyển và các yêu cầu về thời gian làm hàng để xây dựng kế hoạch vận chuyển vòng ngoài (thủy và bộ) trên tất cả các tuyến. Việc bố trí phương tiện, tuyến đường theo đó cũng được phân chia cụ thể cho năm bốn đơn vị là Công ty TNHH MTV Tân Cảng – Sóng Thần, XN Đầu tư Phát triển Dịch vụ Tân Cảng – Long Bình, Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một, và Công ty CP Vận Tải Tân Cảng Số Hai và Tân cảng - Cypress để vận chuyển hàng hóa giữa các cơ sở của Tổng Công ty bằng đường bộ và đường sông.

Thứ hai, TTĐĐ đảm nhiệm việc lập kế hoạch, bố trí cầu bến và giám sát công tác làm hàng cho tất cả các sà lan vận chuyển container tại cảng Tân Cảng – Cát Lái. Ngoài ra, các thủ tục hải quan hàng chuyển cảng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái đi các cơ sở của Tổng Công ty cũng sẽ được thực hiện thông qua Trung tâm Điều hành Vận tải. Một tiện ích khác của việc tái tổ chức cơ cấu như trên là khách hàng sẽ được hỗ trợ 24/7 bởi đội ngũ các cán bộ trực ban ngay tại hiện trường để giải quyết mọi khó khăn, thắc mắc. Như vậy, Trung tâm Điều hành Vận tải ra đời sẽ là đầu mối thông tin duy nhất về kế hoạch vận tải và tình hình vận tải thực tế của container và hàng hóa, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng khi không còn phải liên hệ nhiều đầu mối để có được thông tin vận tải như trước đây.

Năm 2011 đang được đánh giá là năm thành công nổi bật của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong triển khai các định hướng và chính sách khách hàng đúng đắn, theo phương châm “4G – Giao dịch lịch thiệp – Giúp đỡ tận tình – Giao nhận nhanh chóng – Giảm thiểu chi phí” để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh việc không ngừng lớn mạnh về quy mô, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dầu của nhà khai thác cảng chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Điều Hành Vận Tải
1295B đường Nguyễn Thị Định,
Khu phố 3, Phường Cát Lái,
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 84 3 742 2234 (#170)
Fax: 84 3 742 1190

Ông Nguyễn Tài Tại
Trưởng Trung Tâm Điều Hành Vận Tải
ĐTDĐ: 84 918 031 613
Email: nttai@saigonnewport.com.vn