Loại cỡ tàu vận tải biển nào dự kiến được phát triển tại việt nam trong những năm tới?

30/03/2021

Đến cuối năm 2020, đội tàu vận tải là 1.049 tàu, sẽ dự kiến gia tăng trong thời gian tới khi một số doanh nghiệp triển khai kế hoạch mua tàu ngoại và quyết định treo cờ tàu Việt Nam trong quý I/2021.

Theo thống kê, đội tàu Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN về số lượng, trẻ hơn đội tàu thế giới 5,8 tuổi. Tuy nhiên, sức cạnh tranh vẫn còn non yếu khi đa số các chủ tàu phát triển tàu kích cỡ nhỏ (Tổng số 1.049 tàu nhưng có đến 550 chủ sở hữu tàu, trong đó chỉ có khoảng 30 chủ tàu sở hữu đội tàu trên 10.000 DWT).

Trong khi thế giới đã phát triển loại tàu container có sức chở trên 20.000 TEUs, đội tàu container Việt Nam đang triển khai gồm 38 tàu với trọng tải nhỏ, sức chở trung bình khoảng 800 TEUs/tàu, lớn nhất là gần 1.800 TEUs.

Trên cơ sở xu thế phát triển đội tàu thế giới, Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thông qua từ Cục Hàng hải Việt Nam, các đơn vị tư vấn đã đồng thời đưa ra dự kiến cỡ loại tàu hợp lý để phát triển đội tàu cho tuyến Quốc tế và Nội địa như sau:

Kích cỡ dự kiến các loại tàu khai thác cho tuyến Quốc tế và Nội địa
Kích cỡ dự kiến các loại tàu khai thác cho tuyến Quốc tế và Nội địa

Dự báo của các đơn vị tư vấn được xây dựng tương đối phù hợp với Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó theo định hướng đến năm 2030
+ Tàu hoạt động trên các tuyến quốc tế sử dụng tàu chuyên dùng hàng rời trọng tải từ 100.000 - 200.000 DWT để nhập khẩu than, tàu trọng tải từ 5.000 - 50.000 tấn chở hàng bách hóa, hàng tổng hợp, tàu trọng tải 30.000 - 50.000 tấn để xuất khẩu than, quặng, alumin, nhập phân bón và clinker.
+ Tàu hoạt động trên các tuyến nội địa sẽ sử dụng tàu có trọng tải từ 1.000 - 10.000 DWT; sà lan biển chuyên dùng có trọng tải từ 5.000 - 10.000 tấn để vận tải than nhập khẩu từ đầu mối trung chuyển về các bến của nhà máy.

*Tổng hợp từ nguồn: Vietnam Logistics Review (vlr.vn)