Quy mô nền kinh tế đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng gấp 2-2,5 lần vào năm 2030

28/06/2022

Quy mô nền kinh tế đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng gấp 2-2,5 lần vào năm 2030

Ngày 21/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030 tại Cần Thơ

Trước đó, Thủ tướng đã ký Nghị quyết số 78/NQ-CP, ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, quy mô nền kinh tế vùng ĐBSCL sẽ gấp 2-2,5 lần so với năm 2021; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 6,5-7%/năm.
(TTXVN )