[#SNP_SPOTLIGHT] Xu hướng tăng giá của các cảng trên thế giới

21/03/2022

[#SNP_SPOTLIGHT] Xu hướng tăng giá của các cảng trên thế giới

Việc tăng giá là xu thế tại các cảng trên thế giới trong bối cảnh các chi phí vận hành, nhân công, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng tăng cao, đặc biệt là chi phí đối với các công tác ngăn ngừa và phòng chống dịch Covid-19.

2 Cảng của Trung Quốc Ningbo – Zhousan và Guangzhou cùng triển khai điều chỉnh giá xếp dỡ từ đầu năm 2022. Cụ thể, Cảng Ningbo – Zhousan tăng 10% phí xếp dỡ với tất cả các loại container xuất nhập khẩu hàng và rỗng. Trong khi đó, Cảng Guangzhou điều chỉnh giá ở một số tác nghiệp như: phí xếp dỡ container rỗng xuất nhập khẩu tăng 19%; phí xếp dỡ container từ sà lan và xe đầu kéo tăng lần lượt 8% và 19%.…

Các Cảng Hamburg, Bremerhaven và Wilhelmshaven (Đức) cũng thông báo điều chỉnh giá xếp dỡ bắt đầu từ đầu năm 2022. Mức tăng phân theo loại cont 20’ - 40’ và cont lạnh, dao động trong khoảng 3-5%. Riêng đối với container quá khổ, hàng đặc biệt, giá THC sẽ nhân đôi.

Cảng Singapore: Bắt đầu từ 01/01/2022, Cảng vụ và Cơ quan quản lý Cảng Singapore sẽ chính thức áp dụng thực hiện việc tăng giá dịch vụ tại Cảng. Dự kiến việc tăng giá sẽ được triển khai qua 02 giai đoạn. Giai đoạn 01 (có hiệu lực từ 01/01/2022) mức phí sẽ tăng khoảng 6% được áp dụng đối với các tàu container có thời gian lưu lại cảng từ 2 đến 4 ngày. Giai đoạn 2 dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2023, các tàu lưu lại cảng trong một ngày hoặc thậm chí ít hơn cũng sẽ bị tính phí. Đối với các tàu container cập Cảng để xếp dỡ hàng hoá, mức phí tăng sẽ được tính trên mỗi 100 GT theo trọng tải tàu và thời gian lưu trú.

Nguồn thông tin :
1. https://www.seatrade-maritime.com/.../ningbo-zhoushan...
2. https://www.seatrade-maritime.com/.../guangzhou-port...
3. https://www.cma-cgm.com/.../new-terminal-handling-charges...
4. https://www.aseanbriefing.com/.../singapore-to-increase.../
Lê Trung Thành