Tân Cảng Sài Gòn thông tin tình hình biển, đảo tại Gia Lai

25/08/2023

Tân Cảng Sài Gòn thông tin tình hình biển, đảo tại Gia Lai

Sáng 25/8, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn do đồng chí Thượng tá Đoàn Văn Uẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty làm trưởng đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin về tình hình biển, đảo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 20 điểm cầu.

Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Gia Lai; đồng chí Đỗ Tiến Đông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Gia Lai cùng 1694 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại hội nghị, báo cáo viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Đây là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai cập nhật thông tin một cách đầy đủ và hệ thống về những vấn đề liên quan trực tiếp đến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân, đồng bào trong thời gian tới.

Thượng tá Đoàn Văn Uẩn thông tin tình hình biển đảo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đoàn Văn Uẩn nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc luôn đặt ra nhiều yêu cầu mới. Các nội dung được tuyên truyền, phổ biến tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, thiết thực. Thông qua các báo cáo viên cấp tỉnh và địa phương làm cầu nối, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đến đông đảo quần chúng nhân trên địa bàn.
 
Các đại biểu tại điểm cầu trực tuyến

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ báo cáo viên để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương, đồng thời chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm phương hại đến an ninh, chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.