Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại Bắc Ninh

03/11/2023

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại Bắc Ninh

Ngày 02/11, tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thừa ủy quyền của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, ICD Tân Cảng Quế Võ phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách.

3 gia đình được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ gồm: gia đình ông Trần Văn Chiểu, thôn Long Khê, xã Ngọc Xá; gia đình ông Phạm Trọng Thọ, thôn Phúc Lộc, xã Châu Phong và gia đình ông Lê Văn Đằng, thôn Vệ Xá, xã Đức Long. Đây là những gia đình nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thế hệ bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc hóa học, gặp khó khăn về nhà ở.
 
Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao kinh phí xây 3 nhà tình nghĩa

Biết được hoàn cảnh của các gia đình, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giao cho ICD Tân Cảng Quế Võ phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh và cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng ngôi nhà mới với mức hỗ trợ cho mỗi gia đình 80 triệu đồng.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn đứng chân. Qua đó, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, nét đẹp văn hóa nghĩa tình của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.