Dịch vụ Logistics | Saigon Newport Corp.(SNP)

Dịch vụ Logistics

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và giải pháp logistics xanh

Tự hào là nhà cũng cấp logistics hàng đầu Việt Nam. Chuyên cung cấp các giải pháp logistics, quản lý chuỗi cung ứng cho khách hàng.

Các đơn vị thành viên

Những con số nổi bật

Khách hàng tiêu biểu

 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Vận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Quản lý thông tin container xuất nhập
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Quản lý kho nguyên liệu
 • Cước biển quốc tế
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Cước biển quốc tế
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Quản lý kho Trung tâm phân phối
 • Vận tải phân phối nội địa
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Xếp dỡ hàng dự án

Hệ thống cơ sở logistics

Các cơ sở và giải pháp logistics