Terms & Conditions

Một Cookie là một chuỗi ký tự được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc các thiết bị điện tử được sử dụng để truy cập trang các trang web, ứng dụng di động và các phương tiện truyền thông hoặc dịch vụ điện tử của chúng tôi. Trình duyệt của bạn sẽ lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích lưu trữ hồ sơ (phiên làm việc/đăng nhập) hoặc theo dõi thông tin.

 

Chúng tôi sử dụng Cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn, theo dõi số liệu thống kê và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn chấp nhận hay từ chối Cookie bằng cách thay đổi trực tiếp trên trình duyệt web của bạn. Chúng tôi không sử dụng Cookie để thu thập thông tin cá nhân như tên của bạn; tuy nhiên, Cookie có thể giúp chúng tôi liên hệ thông tin với thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua các phương tiện khác (ví dụ: thông tin đăng ký dịch vụ, thông tin đăng ký khách hàng).

 

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics nhằm thống kê các hoạt động của trang web như thời lượng truy cập của các phiên làm việc, số trang truy cập mỗi phiên, tỷ lệ thoát, các phiên bản trình duyệt người dùng sử dụng, v.v. của các cá nhân sử dụng trang web, cùng với thông tin về nguồn lưu lượng truy cập.

 

Google Analytics cũng cho phép chúng tôi tích hợp dễ dàng các dịch vụ khác được cung cấp bởi Google như Google Search Console, Google Maps, …

 

Nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt Internet của bạn.

 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur expedita modi recusandae incidunt vel sequi beatae ducimus cupiditate, ut voluptatibus sint harum, fugiat aspernatur esse sapiente possimus ratione error alias?