Cuộc họp “thống nhất biện pháp thực hiện quy trình truyền dữ liệu manifest hàng nhập thông qua hệ thống mạng điện tử” | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động kinh doanh

Cuộc họp “thống nhất biện pháp thực hiện quy trình truyền dữ liệu manifest hàng nhập thông qua hệ thống mạng điện tử”

09/07/2009

Sáng ngày 01/7/2009 tại Hội trường Công ty Tân cảng Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Thuấn chủ trì cuộc họp “Thống nhất biện pháp thực hiện quy trình truyền dữ liệu manifest hàng nhập thông qua hệ thống mạng điện tử”. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng CNTT, KHKT, MKT, VP, TTĐĐ, Công ty CP Tân cảng – Cái Mép, cục Hải quan TP.HCM, chi cục Hải quan KVI và 50 đại diện các hãng tàu và đại lý hãng tàu.

Sáng ngày 01/7/2009 tại Hội trường Công ty Tân cảng Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Thuấn chủ trì cuộc họp “Thống nhất biện pháp thực hiện quy trình truyền dữ liệu manifest hàng nhập thông qua hệ thống mạng điện tử”. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng CNTT, KHKT, MKT, VP, TTĐĐ, công ty CP Tân cảng – Cái Mép, cục Hải quan TP.HCM, chi cục Hải quan KVI và 50 đại diện các hãng tàu và đại lý hãng tàu.

Sau khi nghe các bên liên quan đóng góp ý kiến; đại diện công ty Tân cảng Sài Gòn và Hải quan thảo luận và giải đáp các vấn đề vướng mắc, đồng chí Phó Tổng Giám đốc đã kết luận như sau:

1. Các hãng tàu, đại lý hãng tàu và hội nghị đã nhất trí cao và thống nhất chủ trương thực hiện quy trình truyền dữ liệu manifest hàng nhập thông qua hệ thống mạng điện tử. Quy trình này là xu hướng tất yếu phải thực hiện, đem lại lợi ích cho các bên: hãng tàu, khách hàng, hải quan và các cảng (thuận lợi trong tiến hành các thủ tục hải quan, tiết kiệm thời gian thông quan lô hàng, giảm thiểu chi phí cũng như nguồn nhân lực…).

2. Hướng triển khai: Cục Hải quan TP.HCM sẽ xin ý kiến của Tổng cục Hải quan cho phép thực hiện thí điểm quy trình này cho việc làm thủ tục các tàu container tại TP.HCM (dự kiến 01/8/2009).

3. Nội dung, giải pháp:
   
  • Phương án tổ chức truyền nhận dữ liệu manifest hàng nhập thông qua hệ thống mạng điện tử sẽ do cục Hải quan TP.HCM chủ trì.
  • Những thông tin có thể giao dịch điện tử được ngay sẽ được xem xét thực hiện trước (các dữ liệu về manifest hàng nhập). Các vấn đề vướng mắc về master bill, house bill, khó khăn của các hãng tàu khi thu thập dữ liệu từ các forwarder… sẽ từng bước giải quyết sau.
  • Đảm bảo tính bảo mật thông tin trong manifest của các hãng tàu, forwarder.
  • Hiện nay, một số nước trên thế giới đã áp dụng phương pháp truyền thông tin, dữ liệu manifest qua hệ thống website (PortNet). Mỗi hãng tàu hoặc forwarder, khách hàng sẽ có một tài khoản truy cập riêng để có thể đăng tải thông tin. Trung tâm dữ liệu sẽ chuyển đổi các thông tin đó và cung cấp cho hải quan, cảng và các doanh nghiệp có nhu cầu. Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ nghiên cứu thực hiện phương án này.

4. Quy trình truyền manifest qua hệ thống mạng điện tử sẽ được thí điểm tại TP.HCM theo nội dung hiện đại hóa các quy trình thủ tục Hải quan đã được quy định trong Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính và nếu thành công sẽ áp dụng chung cho cả nước trong thời gian tới.