Hoạt động kinh doanh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cụm cảng Tân Cảng - Cái Mép

25/07/2021

Vào lúc 8h sáng ngày 25/7/2021, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã có chuyến làm việc tại Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) nhằm kiểm tra công tác phòng chống dịch và “3 tại chỗ” của Cụm Cảng Tân Cảng - Cái Mép.

Vào lúc 8h sáng ngày 25/7/2021, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã có chuyến làm việc tại Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) nhằm kiểm tra công tác phòng chống dịch và “3 tại chỗ” của Cụm Cảng Tân Cảng - Cái Mép, bao gồm các cảng: Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT), cảng Container Tân Cảng - Cái Mép (TCCT), Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT). Đại diện cho cụm cảng, Đại tá Trần Hoài Nam đã báo cáo và trình bày về công tác phối hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của cụm cảng.

PTT Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cụm cảng TCCM

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh giá cao những nỗ lực của Cụm cảng Tân Cảng – Cái Mép trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như động viên toàn bộ các cán bộ công nhân viên cảng cùng chung tay để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì chuỗi cung ứng trong tâm dịch.

(Nguồn: TCIT)