Hoạt động kinh doanh

Văn phòng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và ICD Tân Cảng - Long Bình đón nhận ISO 9001:2015

26/12/2017

Ngày 25.12.2017, tại Hội trường Tân Cảng, Tổng Công ty TCSG đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo 9001:2015 của TUV Nord Việt Nam cho Văn phòng TCT, Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình- đây là 2 đơn vị được chọn thực hiện tham gia giai đoạn 1 của đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO tại Tổng công ty TCSG .

T12_26_VP_TCSG_va_ICD_Long_Binh_don_nhan_ISO_9001_2015
Phó Tổng Giám đốc Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO phát biểu


Chứng nhận ISO 9001:2015 mà VP Tổng công ty và Công ty CP ICD TC- Long Bình ( Công ty con thuộc Tổng Công ty TCSG) nhận được cũng đã đánh dấu việc kết thúc thành công Giai đoạn 1 của Đề án “Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại TCT TCSG” cũng như khẳng định hướng đi  đúng đắn và quyết tâm của  Đảng ủy ban TGĐ TCT TCSG trong kiện toàn công tác quản trị, đặc biệt chú trọng quản trị hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Mục tiêu của Đề án tập trung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng kết hợp các hệ thống quản lý về an toàn giao thông đường bộ, an toàn thực phẩm, an toàn an ninh thông tin, quản lý năng lượng, quản lý môi trường nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn hiệu quả quản trị và thể hiện cam kết với môi trường, cộng đồng, xã hội. Lộ trình  đề  án gồm 03 giai đoạn: giai đoạn 01 bắt đầu từ tháng 10/2016 đến hết tháng 12/2017, tập trung vào các đơn vị có nhu cầu cấp thiết trong xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu khách hàng, cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài, đặc biệt chú trọng các đơn vị có sự cam kết và quyết tâm thực hiện cao từ phía chỉ huy đơn vị.

T12_26_VP_TCSG_va_ICD_Long_Binh_don_nhan_ISO_9001_2015
Đại diện Văn phòng Tổng Cty TCSG và Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Các đơn vị tham gia giai đoạn 1 đã được xác định là: Văn phòng TCT, công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình – triển khai hệ thống ISO 9001:2015; và phòng Hậu Cần TCT – triển khai hệ thống ISO 22000:2005. Việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống một cách bài bản, nghiêm túc, đã đem đến những kết quả tích cực ban đầu như sau:

- Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình công việc và quy trình quản lý trong phạm vi chứng nhận. Trách nhiệm, phạm vi công việc của từng vị trí, cũng như mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận được làm rõ. Từ đó, giúp NLĐ và các bộ phận hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quan hệ của mình để phối hợp triển khai công việc hiệu quả hơn.

- Hỗ trợ cấp quản lý trong chỉ đạo, giao nhiệm vụ, kiểm soát và đánh giá các công đoạn sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của đơn vị. Đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa các vị trí công việc, các bộ phận, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.

- Bước đầu khẳng định với khách hàng quyết tâm của doanh nghiệp, đơn vị hướng tới mục tiêu chất lượng. Nhận được sự ủng hộ, tin tưởng từ khách hàng.

T12_26_VP_TCSG_va_ICD_Long_Binh_don_nhan_ISO_9001_2015

Về lâu dài, hệ thống được kỳ vọng mang lại nhiều tác động tích cực hơn đến công tác quản lý cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thành công của Giai đoạn I đã khẳng định quyết tâm của TCT TCSG trong thực hiện chỉ đạo của BQP về việc áp dụng hệ thống QLCL trong các đơn vị quân đội. Đây cũng là yếu tố quyết định đến lộ trình tiếp theo của dự án, dự kiến bắt đầu từ tháng 06/2018, với mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ có 50% số lượng công ty thành viên trên 50% vốn của công ty mẹ triển khai, áp dụng ISO; văn hóa ISO được hình thành, vận hành xuyên suốt trong công tác quản lý của TCT, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh kết nối hệ thống, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng.

(TCSG)