Tin tức chuyên ngành

Hàng hóa ra vào cảng tại khu vực Hải Phòng bằng phương tiện thủy nội địa sẽ được giảm phí cơ sở hạ tầng bắt đầu từ tháng 1/2023

28/12/2022

 Hàng hóa ra vào cảng tại khu vực Hải Phòng bằng phương tiện thủy nội địa sẽ được giảm phí cơ sở hạ tầng bắt đầu từ tháng 1/2023

Theo Nghị Quyết số 21/2022/NQ-HDND ban hành ngày 09/12/2022 bởi Hội đồng Nhân Dân Thành phố Hải Phòng về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Bắt đầu từ 1/1/2023, phí cơ sở hạ tầng cảng biển áp dụng cho hàng hóa ra vào khu vực cảng biển bằng phương tiện thủy nội địa sẽ được giảm 50%. Chính sách này sẽ giúp giảm mạnh chi phí vận hành sà lan và thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải thủy nội địa, đặc biệt tại hành lang số 1 kết nối Cụm cảng Hải Phòng và ICD Tân Cảng - Quế Võ thuộc TCT TCSG.