Tất cả

Hoạt động kinh doanh

Tiệc giao lưu khách hàng sử dụng dịch vụ đóng gạo 2015

Tiệc giao lưu khách hàng sử dụng dịch vụ đóng gạo 2015

01/10/2015

Hoạt động kinh doanh

Kỷ niệm 70 năm thành lập hãng tàu ZIM và chào mừng tuyến dịch vụ mới của ZIM tại Cái Mép

Kỷ niệm 70 năm thành lập và chào mừng tuyến dịch vụ mới của hãng tàu ZIM tại Cái Mép

09/09/2015

Hoạt động kinh doanh

Hội thảo khách hàng khu vực Cái Mép

Ngày 19/08/2015, TCSG tổ chức hội thảo khu vực Cái Mép về tăng cường giao nhận.

20/08/2015

Hoạt động kinh doanh

Lễ đón chuyến tàu đầu tiên vào Cảng Tân Cảng - Thốt Nốt

Ngày 08/08/2015, lễ đón chuyến tàu đầu tiên vào Cảng Tân Cảng – Thốt Nốt,

10/08/2015

Hoạt động kinh doanh

Khai trương văn phòng đại diện Tân Cảng Sài Gòn khu vực Tây Nam Bộ

Khai trương văn phòng đại diện Tân Cảng Sài Gòn khu vực Tây Nam Bộ

22/07/2015

Hoạt động kinh doanh

Giao lưu khách hàng sử dụng dịch vụ lạnh 2015

Ngày 01/07/2015, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã tổ chức tiệc giao lưu khách hàng lạnh tại Tân Cảng. Buổi giao lưu thu hút hơn 150 khách hàng sử dụng dịch vụ lạnh, hãng tàu, forwarder.

02/07/2015

Hoạt động kinh doanh

Tân Cảng Sài Gòn khởi động dự án triển khai Oracle Transportation Management

Ngày 25/05/2015, TCSG khởi động dự án triển khai Oracle Transportation Management

26/05/2015

Hoạt động kinh doanh

Saigon Newport Logistics khai trương văn phòng tại Đà Nẵng

Saigon Newport Logistics khai trương văn phòng tại Đà Nẵng

21/05/2015

Hoạt động kinh doanh

Lễ khai trương Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước

Ngày 19/05/2015, lễ khai trương Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước đã diễn ra.

20/05/2015